Dementiezorg

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. De meest voorkomende soorten dementie zijn alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. (Bron: Alzheimer Nederland)

Wonen met dementie bij Volckaert

Volckaert heeft speciale woonvormen voor mensen met dementie. Daarbij zijn er mogelijkheden voor kleinschalig wonen en groepswonen. Samen met u kijken we welke manier van wonen goed bij u past.

Bij kleinschalig wonen woont u met ongeveer zeven andere personen. Samen met hen vormt u een huishouden. Er wordt bijvoorbeeld samen gekookt en gepoetst. Het kan ook blijken dat groepswonen beter aansluit wanneer u bijvoorbeeld meer op uw privacy gesteld bent. U woont dan in een grotere groep.

Onze medewerkers hebben ruime kennis en ervaring in het begeleiden van mensen met dementie en gaan uit van wat er allemaal nog wél kan, in plaats van wat er niet meer mogelijk is.

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy