Tijdelijk verblijven

Tijdelijk verblijven: Eerstelijnsverblijf (ELV)
Wanneer u na een ziekenhuisopname nog niet direct naar huis kunt, of er is een andere reden waardoor zelfstandig thuis wonen even niet mogelijk is, kunt u tijdelijk verblijven in één van de ingerichte kamers die voor eerstelijnsverblijf (ELV) bij Volckaert beschikbaar zijn.

Het doel van ELV is om u vlot weer op de been te krijgen zodat u uw leven thuis verder kunt voorzetten. U kunt, al dan niet tegen betaling, gebruikmaken van voorzieningen op de locatie, bijvoorbeeld als het gaat om het verzorgen van uw was of het brengen van een bezoek aan de kapper. Bij een zorgvraag worden hierover duidelijke afspraken gemaakt.


Voor tijdelijke opvang van mensen met dementie, bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger is uitgevallen, is een aantal logeerkamers beschikbaar met specifieke zorg en begeleiding.

Tijdelijk verblijven: Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
Als het na een ingreep of ziekte niet meteen mogelijk is om uw eigen leven weer op te pakken, kunt u herstellen bij Volckaert. Bijvoorbeeld na een beroerte, een breuk van de heup of een gewrichtsvervangende operatie (nieuwe knie, heup of schouder) kunt u gebruik maken van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Er wordt intensief en hard gewerkt. Alle dagelijkse handelingen zijn een onderdeel van de revalidatie. Door dit therapeutisch klimaat maakt u snel vorderingen en werkt u aan uw zelfstandigheid en eigen redzaamheid, zodat u binnen maximaal zes maanden kunt terugkeren naar huis.

Het revalidatieteam van Volckaert bestaat uit deskundige medewerkers die samen met u een plan van aanpak opstellen. Volckaert werkt in het Behandelcentrum Brabant intensief samen met de behandelteams van De Riethorst en de Schakelkring.

______________________________________

Net Promotor Score 2017: +12%

AanmeldPortaal West-Brabant

 

Het AanmeldPortaal is een samenwerking tussen zes zorgorganisaties in West-Brabant. Huisartsen(posten), spoedeisende hulpartsen en andere verwijzers kunnen hier telefonisch, 24 uur per dag (dus ook buiten kantooruren en tijdens weekenden en feestdagen), cliënten aanmelden bij dit zorgloket. Het doel van het AanmeldPortaal is om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekhuis worden opgenomen en direct de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen.

Samen met een medewerker van het AanmeldPortaal kan de arts bepalen of de betreffende cliënt zorg aan huis nodig heeft, of (tijdelijk) opgenomen dient te worden in de regio. De medeweker van het AanmeldPortaal heeft inzage op welke locaties er bedden beschikbaar zijn en regelt indien nodig direct de opname.

Het aanmeldportaal is telefonisch te bereiken via 0854 84 25 15 of per mail via info@hetaanmeldportaal.nl Of kijk op www.hetaanmeldportaal.nl
 

 

Zorgbed Midden-Brabant app

 

In Midden-Brabant biedt de app ZorgbedMB een overzicht van beschikbare eerstelijns bedden in de regio aan huisartsen(posten), spoedeisende hulpartsen en andere verwijzers. Dit is een initiatief van Zorgnetwerk Midden-Brabant waarin alle zeven zorgorganisaties die eerstelijnsverblijf aanbieden in Midden-Brabant participeren. Door de triage vragen die in de app worden gesteld is het een handig hulpmiddel om te bepalen welke zorgvorm het beste aansluit op de zorgvraag van de cliënt en een actueel overzicht van de op dat moment beschikbare eerstelijns bedden in Midden-Brabant. U kunt dan met de betreffende organisatie contact opnemen.

De app is te bereiken via: https://webapp.zorgbedmb.nl/  

Voor contact met Volckaert over beschikbare eerstelijnsbedden belt u tijdens kantooruren naar het Cliënten Service Bureau (CSB) via 0162 – 480 986 en tijdens avond-, nacht- en weekenduren naar 06 - 13 58 33 63 (bereikbaarheidsdienst teammanager). Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

 

© Copyright 2018 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy