Vrienden van het hospice

Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert is in 2004 opgericht en is sinds 1 januari 2009 door de belastingsdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting maakt zich sterk voor het Hospice door het werven van middelen en bijdragen van donateurs en schenkingen. 

Doelstellingen

Door middel van het werven van middelen voor Hospice de Volckaert wil Stichting Vrienden van het Hospice’ de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving verhogen. Voor de tijdelijke bewoners moet het hospice een gastvrij alternatief voor thuis kunnen zijn, in de ruimste zin van het woord. Daarnaast houdt Stichting Vrienden van het Hospice zich bezig met het verhogen van de kwaliteit van de werkomgeving voor het team professionals en vrijwilligers. Zij ondersteunen het vrijwilligerswerk in Hospice de Volckaert. Dit vrijwilligerswerk is tenslotte een specifiek soort werk. Het hospice voorziet in werving, selectie, opleiding en coaching. De kosten hiervan komen deels voor rekening van de stichting.

Vermogen

Het vermogen van de stichting bestaat uit bijdragen van donateurs en schenkingen. Het is de taak van het bestuur om actief middelen te verwerven, die uitsluitend ten goede komen aan de eerder omschreven doelstellingen. In het bestuur hebben zitting: Rolf Vullings (vz), Desiree Laterveer, Ton Schellekens, Giel Daems en Ton Zinger. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Gegevens

Naam: Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert
Fiscaal nummer: 8136.22.876
Postadres secretariaat: Beneluxlaan 55, 5101 ZC Dongen
Telefoon: 0162-321683
E-mail: t.zinger@home.nl 
K.v.K.: 18075510 t.n.v Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert
Rabobank rekeningnummer: NL69 RABO 0106 3290 49

Exploitatierekening

De exploitatierekening (pdf) van Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert is openbaar.

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy