Aangepast beleid in verband met coronavirus

zaterdag 7 maart 2020

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Update vanuit Crisisteam Volckaert

2 juni 2020 | 13.30 uur

Goed om te weten. Corona lijkt bij Volckaert momenteel stabiel. Het crisisteam komt daarom voorlopig nog eenmaal per week bijeen. Dit is op dinsdag. Na het crisisteam volgt een update van dit nieuwbericht. 

Het blijft een bijzondere tijd. Het is moeilijk in te schatten hoe het Corona-virus zich ontwikkelt. Hou vol en blijf de maatregelen in acht nemen! 

Volckaert volgt de richtlijnen van RIVM. Deze veranderen regelmatig dus gebruik de link www.rivm.nl om op de hoogte te blijven. 


Aangenomen suggesties platform 'Geen bezoek, wat nu?'
We hebben op 30 april 2020 een oproep gedaan aan cliënten en verwanten om suggesties te geven voor het platform ‘Geen bezoek, wat nu?’ Inzendingen konden tot 15 mei jl. worden ingestuurd. Per locatie is een platform ingericht en zijn alle inzendingen voor het buiten vertoeven van de cliënten en het contact tussen cliënt en verwant beoordeeld. De platforms hebben daarop een aantal adviezen gegeven aan het crisisteam van Volckaert. Het crisisteam heeft de ideeën getoetst op meerwaarde, haalbaarheid en veiligheid/risico’s. De volgende adviezen zijn overgenomen en worden gerealiseerd:

Dongepark:
Dongepark heeft bij de Geborgenheid een terras gerealiseerd zodat alle cliënten weer naar buiten kunnen.
De opening van het terras biedt cliënten en verwanten ook de gelegenheid elkaar op gepaste afstand te ontmoeten. Verwanten worden via de afdelingen geïnformeerd wanneer zij op bezoek kunnen komen. Afdelingen maken daarnaast gebruik van de eigen- en van elkaars (binnen)tuinen om cliënten buiten te laten vertoeven.
Ook wordt het pleinbezoek weer gereguleerd opgestart zodat cliënten elkaar onderling kunnen ontmoeten.

Oosterheem:
Oosterheem heeft aan de voorzijde een terras gerealiseerd zodat alle cliënten weer naar buiten kunnen. Dit terras wordt gebruikt door afdeling Lage Pad, Middenpad en Hoge Pad. Afdeling Vaartpad zal gebruik maken van de eigen tuin. 
Daarnaast biedt de opening van het terras en de tuin cliënten en verwanten de gelegenheid elkaar op gepaste afstand te ontmoeten. Verwanten kunnen zich via de receptie inschrijven voor een bezoek. Hierover hebben zij op 12 mei jl. bericht ontvangen.
Ook binnenshuis is Oosterheem weer gestart met het organiseren van activiteiten op de begane grond.

De Doelen:
De Doelen heeft aan de achterkant een terras gerealiseerd zodat alle cliënten weer naar buiten kunnen.
Daarnaast biedt de opening van het terras cliënten en verwanten de gelegenheid elkaar op gepaste afstand te ontmoeten. Verwanten kunnen zich via de receptie inschrijven voor een bezoek. Hierover hebben zij op 19 mei jl. bericht ontvangen.

Buurstede 15:
Buurstede 15 maakt vooralsnog enkel gebruik van de landelijke bezoekregeling zoals hieronder beschreven. Momenteel onderzoeken we of extra initiatieven meerwaarde bieden voor de cliënten. 


Landelijke bezoekregeling vanaf maandag 25 mei 
Naast de bovengenoemde initiatieven zijn er ook landelijke ontwikkelingen over de mogelijkheden tot versoepeling van de maatregelen. Vanaf maandag 25 mei geldt een versoepeling van de bezoekregeling voor alle verpleeghuizen die aan de voorwaarden voldoen. Dit maakte minister De Jonge op 19 mei bekend tijdens de persconferentie over de aangepaste coronamaatregelen. Onder strikte voorwaarden zal één vaste bezoeker per cliënt binnen een verpleeghuislocatie worden toegestaan.

Bij Volckaert zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van een bezoekprotocol. In samenspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad, specialist ouderengeneeskunde en (team)managers is er een bezoekregeling per locatie opgesteld. Uiteraard blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen. Cliënten en eerste contactpersonen zijn woensdag 20 mei jl. geïnformeerd over hoe de bezoekregeling op de locatie concreet wordt vormgegeven. 

Momenteel onderzoeken we of we stapsgewijs en verantwoord verdere verruiming kunnen aanbrengen in onze bezoekregeling waarbij de criteria meerwaarde, veiligheid en haalbaarheid blijven gelden. We monitoren wat de ontwikkelingen en consequenties zijn van de huidige bezoekregeling. 

Bij een eventuele uitbraak geldt dat de locatie/afdeling weer dicht gaat voor bezoek. 


Testbeleid zorgmedewerkers
We testen zorgmedewerkers die klachten hebben, maar nog werken (op minder dan 1,5 meter van cliënten). De betreffende collega's zijn/worden door ons geïnventariseerd en geïnformeerd en mogelijk getest. 
Waar nodig krijgen medewerkers in afstemming met hun teammanager, persoonlijke beschermende maatregelen aangereikt. Zij krijgen bovendien een instructie hoe deze middelen te gebruiken.

Huidige stand van zaken COVID-19 positief geteste cliënten bij Volckaert
Volckaert heeft op dit moment geen besmette cliënten meer. 

Bij een verdenking van corona is de specialist ouderengeneeskunde in the lead voor het medisch handelen en de eventuele inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een besmetting komt een lokaal crisisteam bijeen dat het protocol volgt. Het lokale crisisteam maakt ook de afspraken voor het eventueel afschalen na een coronabesmetting.

Verzuimcijfer medewerkers
Het totale verzuim bedraagt momenteel 7,9%. Dit is het totale verzuimcijfer van de organisatie (dit betreffen dus medewerkers die ziek zijn gerelateerd aan corona alsmede medewerkers die ziek zijn maar niet gerelateerd aan corona).

Continuïteit zorgmedewerkers
Op dit moment zijn er geen problemen met de continuïteit bij Volckaert.

Lees ook de veelgestelde vragen

--------------------------------------------------------------

3 april 2020 | 11.00

De Raad van Toezicht van Volckaert heeft een bericht voor alle cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij Volckaert. Klik om te vergroten

Bericht van Raad van Toezicht - 3 april 2020
--------------------------------------------------------------

30 maart 2020 | 09.00

De Riethorst Stromenland en Volckaert openen cohortafdeling op Buurstede Oosterhout 

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland en Volckaert openen een zogenaamde cohortafdeling op zorglocatie Buurstede 17 in Oosterhout. Op de locatie is hard gewerkt om een afdeling gereed te maken voor de opvang van cliënten met corona die niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen of overgeplaatst worden vanuit het ziekenhuis. Wij geven hiermee net als andere zorgorganisaties gehoor aan de dringende oproep van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) en de ziekenhuizen in Brabant om een bijdrage te leveren aan de opvang van een naar verwachting grote groep patiënten die besmet zijn met corona. 

Gesloten afdeling
De cohortafdeling wordt gerealiseerd op de afdeling Vlieland van zorglocatie Buurstede in Oosterhout en biedt plaats aan 13 cliënten. De verpleging van de cliënten gebeurt in strikte isolatie volgens de richtlijnen van het RIVM. Zij krijgen een team van vaste  zorgmedewerkers toegewezen. 

Inhuizen
De eerste cliënten worden deze week in Oosterhout verwacht. Zij worden beschermd naar de locatie gebracht. In het gebouw zijn gescheiden looproutes gecreëerd om onderling contact met anderen te voorkomen. Ook zijn de zorgprocessen van De Riethorst Stromenland en de cohortafdeling zo ingericht dat ze gescheiden van elkaar worden uitgevoerd.

Alles op alles
Evenals de ziekenhuizen zetten wij als zorgorganisaties alles op alles om cliënten die besmet zijn met corona de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Naast het goed zorgen voor onze eigen cliënten voelen wij het ook als onze taak om te helpen daar waar we kunnen in deze crisis. We staan klaar om de cliënten te helpen en wensen hen veel sterkte toe in hun herstel.

--------------------------------------------------------------

20 maart 2020 | 21.30

Vanaf dinsdag 17 maart is duidelijk geworden dat ook Volckaert, zoals te verwachten was, is getroffen door het coronavirus. Om verdere verspreiding te voorkomen, werken wij volgens de richtlijnen van alle betrokken overheden.
We hebben en houden hierbij zoveel mogelijk oog voor het welzijn van de cliënten.

Op deze pagina kunt u de algemene informatie volgen. 
Mocht het nodig zijn om u persoonlijk te informeren, dan wordt u door het team geïnformeerd.

Lees ook de veelgestelde vragen

--------------------------------------------------------------

19 maart 2020 | 17.30

De Centrale Cliëntenraad van Volckaert heeft een bericht voor alle cliënten en verwanten bij Volckaert. Klik om te vergroten


--------------------------------------------------------------

17 maart 2020 | 09.00 uur

Om cliënten zoveel mogelijk te beschermen, worden er onderstaande nieuwe maatregelen genomen. Deze gelden in ieder geval tot nader bericht.

  • De locaties van Volckaert zijn vanaf heden gesloten voor bezoek. Het is een moeilijke beslissing die we hebben genomen mede op basis van het landelijke advies. Volckaert zet zich extra in om cliënten zoveel mogelijk aandacht te geven en gezellige, ontspannende momenten te bieden.

  • Familieleden en verwanten kunnen cliënten niet mee naar huis nemen. Elke beweging van een cliënt buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is dus onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.

  • De afdeling voor dagbehandeling is tijdelijk gesloten. Bezoekt u of uw naaste de dagbehandeling en heeft u vragen? Neem dan contact met de afdeling op de betreffende locatie.

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn, maar we zijn van mening dat deze noodzakelijk zijn om het risico van besmetting voor cliënten zoveel mogelijk te beperken. We vragen uw begrip voor de situatie en hopen u snel weer op een van onze locaties te kunnen begroeten.

Bovenstaande maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die de overheid op donderdag 12 maart voor heel Nederland heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Deze maatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

We vragen iedereen de richtlijnen zorgvuldig op te volgen om verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te beperken. Volg de voorgeschreven extra hygiënemaatregelen:

  • Regelmatig je handen wassen. Ga voor praktische tips naar www.rivm.nl/hygiëne/handen-wassen;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geef elkaar geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van ellkaar.

--------------------------------------------------------------

12 maart 2020 - 17.00 uur

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De maatregelen die in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Rijksoverheid. Het RIVM ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is. Ook blijkt na de analyse van virussen van patiënten, dat ze onderling vaak verschillen. Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Om wijde verspreiding tegen te gaan adviseert het RIVM nu maatregelen te nemen.

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven. De maatregelen die de overheid heeft genomen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u aanvullende vragen? Mail gerust naar vragen.corona@volckaert.nl.

Blog / 28 feb, 2020

Aandacht voor het coronavirus

In de media is er momenteel volop aandacht voor het Coronavirus (COVID-19). Volckaert volgt de actualiteiten over het Cor...

Blog / 07 jan, 2020

HKZ audit succesvol afgesloten

Dinsdag 11 december is de externe HKZ audit succesvol afgesloten, met grote complimenten van de auditor. DNV heeft iedere...

Blog / 07 jan, 2020

Kom ook naar het WOZ-congres

Op woensdag 12 december vindt in Theater Dongepark het West-Brabants Overleg Zorgorganisaties (WOZ)-congres plaats. Met a...

Blog / 07 jan, 2020

Brandoefening op De Doelen

Donderdag 25 oktober vond op locatie De Doelen een brandoefening plaats. Volckaert vindt het namelijk belangrijk om de br...

Blog / 07 jan, 2020

De Doelen bestaat 50 jaar!

Afgelopen maand stond De Doelen geheel in het teken van het 50-jarig bestaan van de locatie. Dit werd groots gevierd met ...

Blog / 07 jan, 2020

Doe mee aan de Sterk in je Werk-week

Je zorgt elke dag voor een ander, maar zorg je ook goed voor jezelf? Tijdens de Sterk in je Werk-week van 19 tot en met 2...

Blog / 07 jan, 2020

Positief advies intentieovereenkomst

Begin juli is het bericht verspreid over de intentie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring om met elkaar...

Blog / 07 jan, 2020

Open Dag Zorg en Welzijn 2018

Weten hoe het is om te wonen of werken bij Volckaert? Kom naar onze open dag op 17 maart! Op zaterdag 17 maart vindt d...

Blog / 07 jan, 2020

Playlist van Nel

Bij Volckaert vinden wij het belangrijk dat onze cliënten hun dagbesteding kunnen invullen naar eigen wensen en behoefte...

Blog / 12 sep, 2019

Zwemfeest voor honden in Dongepark

Voor veel (buiten)zwembaden is het inmiddels een goede traditie om het zomerseizoen af te sluiten met een Dog Plons . Ho...

Blog / 27 mei, 2019

Vlogworkshop - Vloggen kun je leren

Wat zijn de kleine, dagelijkse dingen in je werk waar je trots op bent? Waarom is het fijn om in de zorg te werken? Hoe z...

Blog / 18 mrt, 2019

'Neem je kind mee naar je werk dag'

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseerde vrijdag 15 maart samen met de vakbond FNV een nationale staking in het basis...

Blog / 28 feb, 2019

Open Dag Volckaert 2019

Op zaterdag 16 maart 2019 vindt de jaarlijkse Open Dag van Volckaert plaats. Een ideale gelegenheid om sfeer te proeven b...

Blog / 24 jan, 2019

Dongepark opent 'Uitbureau'

Per 1 februari 2019 gaat locatie Dongepark van start met een ‘Uitbureau.’ Het Uitbureau is een soort intern VVV kantoor. ...

Blog / 29 nov, 2018

Landelijke campagne Ik Zorg

Misschien ben je posters bij de bushalte tegen gekomen of heb je de reclamespotjes gezien. De landelijke publiekscampagne...

Blog / 26 nov, 2018

'Glazen Huis' in Oosterheem

3FM doet het dit jaar niet maar Volckaert wél. Locatie Oosterheem organiseert net voor de kerstdagen een eigen ‘Glazen Hu...

Blog / 27 sep, 2018

RVS - samen op weg

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gaan nóg intensiever samenwerken in het gebied tussen...

Blog / 29 aug, 2018

Start nieuwe leerafdeling

Praktijkopleider Lies en werkbegeleider Miriam hebben, met behulp van team Zonnebloemhof, het initiatief genomen om de le...

Blog / 29 aug, 2018

Infoavond

Op donderdag 27 september wordt de informatieavond "Aan de slag in de zorg" georganiseerd. Ditmaal op Volckaert locatie D...

Blog / 13 aug, 2018

Zomer barbecue door Coca-Cola

Aan de Eindsestraat in Dongen bevindt zich de Nederlandse Coca-Cola fabriek.  Het is een van de grootste bedrijven en wer...

Blog / 18 mei, 2018

Dag van de verpleging

12 mei j.l. was het de dag van de verpleging. Dit is de dag waarop Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleeg...

Blog / 01 mei, 2018

Hoe ervaart u de zorg bij Volckaert?

Hoe tevreden bent u over de zorg bij Volckaert? Laat uw mening horen op de grootste ervaringssite in de zorg. Door uw erv...

Blog / 22 mrt, 2018

Geslaagde speeddates op Open Dag

Op zaterdag 17 maart 2018 vond op onze locaties Dongepark en De Doelen de Open Dag van Zorg en Welzijn plaats. Dit jaar i...

Blog / 12 okt, 2017

Open Dag hospice

Zaterdag 14 oktober is iedereen welkom om van  13.00 tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen in hospice de Volckaert Med...

Blog / 06 sep, 2017

Katern Volkskrant

Bij de Volkskrant van 30 augustus jl. zat een onafhankelijke bijlage met het onderwerp 'Samenwerken in de Zorg'. Ook Anne...

Blog / 05 jul, 2017

Congres Waardigheid en Trots

Afgelopen maandag was Volckaert aanwezig bij het congres Waardigheid en Trots. Twee kwartiermakers, een lid van de cliënt...

Blog / 19 jun, 2017

Gestolen beeld terecht!

Het beeld ‘de Paradijsvogel’ dat 10 dagen geleden gestolen is uit de tuin van Volckaert Dongepark is terecht! In Waspik h...

Blog / 13 jun, 2017

Wasmogelijkheid in Dongepark

In Dongepark is het voortaan mogelijk om een ‘wasje te draaien’. Deze wens van de cliëntenraad is gerealiseerd en eind me...

Blog / 23 mei, 2017

True Doors

Momenteel vindt in Buurstede de pilot plaats met 'true doors' oftewel 'echte deuren'. True doors verbeteren het thuisgevo...

Blog / 22 mei, 2017

Avondvierdaagse Dongen

Vorige week hebben 20 cliënten van locatie Dongepark, met familie of mantelzorger en leden van de Lionsclub Donge Vallei,...

Blog / 01 mei, 2017

Kwartiermaker bij Volckaert

Monique Bosma (49) kreeg in 2012 een hersenbloeding. Ze woont nu bij Volckaert. “Iedereen zegt dat het zo goed met me gaa...

Blog / 22 apr, 2017

Oranjeparkfestival Dongen

Ieder jaar vindt met Koningsdag in Dongen het Oranjepark Festival plaats. De organisatie kiest jaarlijks een 'goed doel' ...

Blog / 31 mrt, 2017

Open Dag van de Zorg

Op 18 maart, de jaarlijkse Open Dag van de Zorg, hebben locaties De Doelen en Dongepark de deur opengezet voor geïnteress...

Blog / 28 mrt, 2017

Lezing over dementie op 18 april

De cliëntenraad van Oosterheem nodigt u uit voor een interessante lezing over dementie. Dementie is een ziekte waar momen...

Blog / 23 mrt, 2017

NLdoet acties bij Volckaert

Het Oranje Fonds organiseerde in maart weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook bij Volckaert zijn ...

Blog / 20 feb, 2017

Open dag bij De Doelen en Dongepark

Zaterdag 18 maart a.s. vindt de jaarlijkse Open Dag van Zorg en Welzijn plaats. Op deze dag kunnen belangstellenden ee...

Blog / 17 jan, 2017

Uitreiking ZIA awards

Op de nieuwjaarsreceptie zijn de ZIA’s, de jaarlijkse prijzen voor zorginnovatie uitgereikt. De hoofdprijs ging naar afde...

Blog / 19 dec, 2016

Ervaring in participatiekliniek

Hoe is het om in een zorginstelling te wonen? Milou Smits, verpleegkundige bij Volckaert, vertelt over haar ervaring in d...

Blog / 16 dec, 2016

"Dit geeft ons allebei enorme rust"

Er staat een prachtig interview met onze kwartiermaker mevrouw Bosma en haar man in het magazine van Thebe. Lees het voll...

Blog / 15 dec, 2016

Hugo Borst als spreker bij Volckaert

De medewerkers van Volckaert kunnen ieder kwartaal een bijzondere informatiebijeenkomst bijwonen. Er worden inspirerende ...

Blog / 01 dec, 2016

Tweede prijs!

Op vrijdag 25 november vond het symposium van het kennisnetwerk CVA Nederland plaats. Tijdens dit symposium waren er post...

Blog / 24 nov, 2016

Nieuwe website gelanceerd

Goed nieuws! We hebben een nieuwe website! Het is een prachtige site geworden met duidelijke informatie over het wonen, l...

Blog / 22 nov, 2016

Nieuw: beweegcoach in de zorg

De gemeente Dongen en de zorgorganisaties Volckaert, GGZ Breburg, Amarant, SWOD, Mariaoord en Prisma tekenden op 21 novem...

Blog / 12 okt, 2016

Veel belangstelling open dag Hospice

Ook dit jaar was er veel belangstelling voor de open dag van het hospice. Wel 70 bezoekers zijn binnengelopen. Een gastvr...

Blog / 12 sep, 2016

Kwartaalbijeenkomst OMDENKEN

Meer dan 120 medewerkers namen op woensdag 7 september deel aan de derde kwartaalbijeenkomst. Dit keer in het teken van O...

Blog / 27 jul, 2016

Route naar Eigenaarschap

Op maandag 4 juli vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein, georgan...

Blog / 01 jun, 2016

Sponsorloop Dongepark groot succes

Zaterdag 28 mei is er op de locatie Dongepark een grote sponsorloop voor het goede doel. Op het terrein is een parcours ...

Blog / 14 apr, 2016

Eén loket voor GRZ

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn met elkaar verbonden via Behandelcentrum Braban...

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy