Aangepast beleid in verband met coronavirus

zaterdag 7 maart 2020

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

23 oktober 2020 | 12.30 uur

LET OP! Vanaf heden vindt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus niet meer op deze pagina, maar op de website van Mijzo. Vanaf 1 januari gaan De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring fuseren en samen verder onder de naam Mijzo. Vanaf vandaag synchroniseren wij al onze corona nieuwsberichten met elkaar en worden ze gebundeld op de pagina 'Info Corona' op www.mijzo.nl. Deze pagina wordt steeds geactualiseerd. Voor het laatste nieuws houdt u voortaan deze pagina in de gaten. 

--------------------------------------------------------------

21 oktober 2020 | 21.30 uur

Locatie Buurstede in EenVandaag

Waar ziekenhuizen zorg kunnen afschalen, is dat voor verpleeghuizen onmogelijk. De enorme puzzel om in deze tijd de roosters rond te krijgen, is een voorproefje op wat we de komende jaren in de ouderenzorg kunnen verwachten. We zullen toegaan naar een mix van professionele en niet professionele hulp in onze verpleeghuizen. EenVandaag filmt hierover op één van de locaties van Mijzo. 

--------------------------------------------------------------

Vrijdag 16 oktober | 9.00 uur 

Tijdelijke sluiting restaurants 

Sinds woensdag jl. is Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Helaas hebben de eerder aangescherpte maatregelen niet het gewenste effect gehad om het coronavirus terug te dringen. Daarom kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie deze week opnieuw ingrijpende maatregelen aan en gaat Nederland in een gedeeltelijke lockdown voor minimaal 4 weken. Eén maatregel is dat de horecagelegenheden gesloten worden. 

Binnen Volckaert zijn er meerdere locaties die een restaurant hebben, waar zowel cliënten als bezoekers van buiten komen eten. Deze restaurants zijn vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur gesloten. Daarbij nemen we echter het volgende in acht: 

• Cliënten voor wie het restaurant hun eetgelegenheid is, kunnen blijven komen. Dat geldt ook voor mensen die in de aanleunwoningen wonen van een zorglocatie;

• Vaste bezoekers (uit de wijk) die in de problemen komen om zelfstandig te kunnen blijven wonen zonder deze eetgelegenheid, blijven ook welkom (graag registreren); 

• Naasten kunnen niet op bezoek komen in het restaurant;

• Medewerkers/vrijwilligers kunnen niet in het restaurant terecht;

• In het restaurant gelden de regels: 1,5 m onderlinge afstand, max. 4 personen aan 1 tafel en max. 30 personen in 1 ruimte. 

• Wanneer het restaurant te klein is om alle bewoners, gasten van de aanleunwoningen en vaste gasten van buiten op een veilige manier te voorzien van een maaltijd, kan overwogen worden de maaltijden op de appartementen te bezorgen.

--------------------------------------------------------------

Vrijdag 9 oktober | 19.30 uur

Gebruik mondneusmaskers

Het aantal besmettingen met COVID-19 neemt toe. Om de risico’s van verspreiding te beperken, hebben wij de maatregelen voor met ingang van zaterdag 10 oktober 2020 aangescherpt. Medewerkers die binnen 1,5 meter afstand contact hebben met cliënten dragen een chirurgisch mondneusmasker.

Voor bezoekers gelden de volgende maatregelen:

 • Bezoekers van cliënten die in isolatie verpleegd worden, dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) conform protocol. Deze worden verstrekt door de organisatie. 

 • Bezoekers van cliënten die zorghandelingen verrichten binnen een afstand van 1,5 meter dragen een chirurgisch mondneusmasker (type II R), halterschort en handschoenen.  Deze worden verstrekt door de organisatie. 

 • Al het overige bezoek vragen we dringend om binnen de locaties een eigen mondneusmasker te dragen. Dit mag dus ook een zelfgemaakt mondneusmasker zijn. Deze regel geldt voor het bezoek in de openbare ruimtes en bezoek aan de cliënten. Gaat u in een openbare ruimte zitten, bijvoorbeeld in het restaurant en kunt u 1,5 meter afstand bewaren? Dan hoeft het mondneusmasker niet op. 

• Cliënten hoeven geen mondneusmasker te dragen.

Vanzelfsprekend is het van groot belang dat iedereen zich blijft houden aan de richtlijnen van het RIVM: 

• Blijf thuis bij klachten;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Desinfecteer uw handen en was ze regelmatig;
• Hoest en nies in uw elleboog;
• Schud geen handen;
• Vermijd drukke plekken of groepsvorming. 

--------------------------------------------------------------

Donderdag 1 oktober | 18.00 uur

Inzet Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 

De stijging van het aantal coronagevallen en de snelheid waarmee dit gebeurt, baart iedereen zorgen. We horen de roep om het preventief dragen van mondneusmaskers steeds luider klinken. Binnen onze organisatie kiezen we er niet voor om Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) structureel in te zetten. Dit is conform het advies van Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde), dat door de minister is overgenomen.

Er geldt op dit moment een dringend advies voor het gebruik van mondneusmaskers in de publieke ruimten. Een verpleeg- of verzorgingshuis is echter géén publieke ruimte. Op basis van professioneel inzicht kunnen wij zelf de inschatting maken of de (preventieve) inzet van PBM op een bepaalde locatie of in een team van de wijkverpleging wenselijk of noodzakelijk is. We kiezen voor maatwerk. Het coronateam op locatie, dat bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, deskundigen hygiëne en infectiepreventie, medewerkers en leden van de cliëntenraad, weegt de lokale situatie en besluit tot passende maatregelen. 

Waarom niet iedereen altijd een mondkapje?

Volckaert is groot voorstander van maatwerk en het juiste doen op basis van professionele afwegingen. Dat betekent dus dat wij als zorgprofessionals de regie houden en zelf afwegingen kunnen maken, zodat we besluiten kunnen nemen die passen bij de individuele situatie.

Balans

Het vinden van de balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid blijft belangrijk. We willen het allemaal zo goed mogelijk doen voor onze cliënten. Zeker cliënten met dementie kunnen onrustig of angstig worden bij het gebruik van mondneusmaskers. De afweging voor het wel of niet inzetten van PBM wordt daarom altijd zorgvuldig genomen, passend bij de situatie. 

Fase waakzaamheid

Landelijk worden de risico’s op een infectie met het coronavirus beschreven volgens de indeling: 

1. Waakzaamheid
2. Zorgelijk
3. Ernstig

In de regio waarin Volckaert actief is (Midden- en West-Brabant), geldt op dit moment (1 okt 2020) de fase ‘waakzaamheid’. Als onze regio in een nieuwe fase terechtkomt, zullen we het beleid wellicht herzien.

--------------------------------------------------------------

Wetenschappelijk onderzoek

18 september | 10.30

Volckaert doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek, waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Er worden geen direct tot personen herleidbare gegevens naar andere partijen verzonden. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. De wettelijke grondslag is gelegen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van het coronavirus, kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt, indien u wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst een mail sturen naar vragen.corona@volckaert.nl.

--------------------------------------------------------------

 

Update vanuit Crisisteam Volckaert

16 september | 10.00 uur

Het is heel fijn dat bewoners weer bezoek kunnen ontvangen. Wel is het belangrijk dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. Het coronavirus is immers niet weg. De oplopende cijfers in Nederland laten ons dit helaas zien.

Als het nodig is, willen we snel bron- en contactonderzoek op kunnen starten om zo goed mogelijk op de situatie in te kunnen spelen. We streven ernaar dat de impact voor bewoners zo klein mogelijk is en willen u daarom vragen om u bij ieder bezoek te registreren en de regels in acht te nemen.

Voor een bezoek aan ons restaurant vult u het registratieformulier in en meldt u zich bij een medewerker. De medewerker zal aangeven waar u plaats kunt nemen.

Woont u in een oranje gebied en wilt u op bezoek komen? We vragen u om de landelijke richtlijnen te volgen en uw bezoek uit te stellen. We verwelkomen u graag weer op een later moment als uw thuisquarantaine opgeheven kan worden. In bijzondere omstandigheden kunnen afspraken op maat gemaakt worden. Komt u terug van vakantie uit een oranje gebied dan vragen we u eveneens om de landelijke richtlijnen te volgen en uw bezoek uit te stellen. We verwelkomen u graag weer als de thuisquarantaine opgeheven kan worden. 

We bedanken u alvast voor uw medewerking, want alleen samen krijgen we corona onder controle. We wensen u een prettig bezoek.

--------------------------------------------------------------

23 juli | 11.00 uur

Gelukkig zijn bij Volckaert in de afgelopen weken geen positief geteste cliënten of medewerkers geconstateerd. We lijken weer terug te gaan naar het 'nieuwe normaal' nu ook bezoekers weer welkom zijn in onze locaties. We spreken graag onze waardering en trots uit over hoe er de achterliggende maanden is samengewerkt in deze moeilijke periode.

Hoewel voor de meesten de vakantieperiode is aangebroken, gaat het coronavirus niet op vakantie. Of, zoals Hugo de Jonge gisteren schreef: "Wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus helaas nog niet met ons. De basisregels zijn er niet voor niets. Dus: houd je eraan en spreek elkaar aan, want samen vormen we de dijk die een tweede golf kan keren. Bescherm jezelf, bescherm elkaar!" 

We vragen daarom extra aandacht voor de basisregels:

Blijf thuis bij klachten (en laat je dan testen)

 • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • hoesten en/of
 • benauwdheid en/of
 • verhoging of koorts en/of
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak.
 • heb je bovengenoemde klachten, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Vermijd drukte

 • werk thuis als dat mogelijk is.
 • ga weg als het druk is.
 • reis zoveel als mogelijk buiten de spits.

Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) 

 • ook als collega's onder elkaar!

Handen wassen / hygiëne

 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna in de afvalbak. 
 • was vaak je handen. 

Basisregels coronavirus

--------------------------------------------------------------

14 juli | 17.15 uur

Woensdag 24 juni, kondigde het kabinet een nieuwe fase aan in de aanpak van het coronavirus. Nu het aantal besmettingen in Nederland fors lager ligt, is het vertrouwen er om verpleeghuizen verder open te stellen voor bezoek. We zijn blij om te horen dat dit mogelijk is.  

1,5 meter afstand blijft de norm

Uiteraard willen wij de verdere versoepeling op een zorgvuldige en veilige manier organiseren. Algemene regels blijven nodig want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Het blijft daarom belangrijk dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt om zich te houden aan de geldende afspraken en de RIVM-richtlijnen (goede handhygiëne, 1,5 meter afstand, bij verkoudheidsklachten, bij u of bij een van uw huisgenoten, blijft u thuis). 

Aangezien we op dit moment binnen onze locaties geen besmettingen hebben, kunnen we meer bezoekers ontvangen. Op alle locaties worden bezoekers bij de ingang geregistreerd. Dit is belangrijk zodat de GGD, in geval van een besmetting, het contactonderzoek kan starten. 

Bezoek

Vanaf 1 juli jl., is de bezoekregeling verder versoepeld. Cliënten mogen twee bezoekers tegelijkertijd ontvangen (dit hoeven geen vaste bezoekers meer te zijn). We hanteren geen maximum in de duur of de frequentie van het bezoek. Op sommige afdelingen worden de natuurlijke rustmomenten van cliënten gerespecteerd.

Bewegen buiten de locatie

Cliënten mogen zich buiten de locatie bewegen op dezelfde wijze als de rest van de samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt (en van een eventuele begeleider) om alle maatregelen in acht te nemen en drukke plekke te vermijden.

We monitoren wat de ontwikkelingen en consequenties zijn van de bezoekregeling. Bij een eventuele verdenking / besmetting stoppen deze regelingen per direct en geldt dat de locatie/afdeling weer dicht gaat voor bezoek. Hierover zullen wij betrokkenen informeren. Eventuele vragen kunt u stellen aan de teammanager.

Testbeleid zorgmedewerkers
We testen zorgmedewerkers die klachten hebben, maar nog werken (op minder dan 1,5 meter van cliënten). Het aantal te testen zorgmedewerkers met klachten is zeer gering. 

Huidige stand van zaken COVID-19 positief geteste cliënten bij Volckaert
Er zijn op dit moment geen besmettingen bij Volckaert.

Bij een verdenking van corona is de specialist ouderengeneeskunde in the lead voor het medisch handelen en de eventuele inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een besmetting komt een lokaal crisisteam bijeen dat het protocol volgt. Het lokale crisisteam maakt ook de afspraken voor het eventueel afschalen na een coronabesmetting.

Verzuimcijfer medewerkers
Het totale verzuim bedraagt momenteel 7,3%. Dit is het totale verzuimcijfer van de organisatie (dit betreffen dus medewerkers die ziek zijn gerelateerd aan corona alsmede medewerkers die ziek zijn maar niet gerelateerd aan corona). 

Continuïteit zorgmedewerkers
Op dit moment zijn er geen problemen met de continuïteit bij Volckaert.

--------------------------------------------------------------

10 juni | 15.45 uur

Sinds gisteren hebben Volckaert, De Riethorst Stromenland en Schakelring de speciale afdeling voor coronapatiënten op zorglocatie Buurstede in Oosterhout heropend. De afdeling biedt plaats aan 13 coronapatiënten, die niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen of overgeplaatst worden vanuit het ziekenhuis. Afdeling Vlieland zal namens de regio de afdeling zijn voor coronapatiënten met somatische klachten. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht over de heropening van cohortafdeling Vlieland.

--------------------------------------------------------------

3 april 2020 | 11.00 uur

De Raad van Toezicht van Volckaert heeft een bericht voor alle cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij Volckaert. Klik om te vergroten

Bericht van Raad van Toezicht - 3 april 2020
--------------------------------------------------------------

19 maart 2020 | 17.30

De Centrale Cliëntenraad van Volckaert heeft een bericht voor alle cliënten en verwanten bij Volckaert. Klik om te vergroten


--------------------------------------------------------------

17 maart 2020 | 09.00 uur

Om cliënten zoveel mogelijk te beschermen, worden er onderstaande nieuwe maatregelen genomen. Deze gelden in ieder geval tot nader bericht.

 • De locaties van Volckaert zijn vanaf heden gesloten voor bezoek. Het is een moeilijke beslissing die we hebben genomen mede op basis van het landelijke advies. Volckaert zet zich extra in om cliënten zoveel mogelijk aandacht te geven en gezellige, ontspannende momenten te bieden.

 • Familieleden en verwanten kunnen cliënten niet mee naar huis nemen. Elke beweging van een cliënt buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is dus onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.

 • De afdeling voor dagbehandeling is tijdelijk gesloten. Bezoekt u of uw naaste de dagbehandeling en heeft u vragen? Neem dan contact met de afdeling op de betreffende locatie.

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn, maar we zijn van mening dat deze noodzakelijk zijn om het risico van besmetting voor cliënten zoveel mogelijk te beperken. We vragen uw begrip voor de situatie en hopen u snel weer op een van onze locaties te kunnen begroeten.

Bovenstaande maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die de overheid op donderdag 12 maart voor heel Nederland heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Deze maatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

We vragen iedereen de richtlijnen zorgvuldig op te volgen om verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te beperken. Volg de voorgeschreven extra hygiënemaatregelen:

 • Regelmatig je handen wassen. Ga voor praktische tips naar www.rivm.nl/hygiëne/handen-wassen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Geef elkaar geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van ellkaar.

--------------------------------------------------------------

12 maart 2020 - 17.00 uur

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De maatregelen die in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Rijksoverheid. Het RIVM ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is. Ook blijkt na de analyse van virussen van patiënten, dat ze onderling vaak verschillen. Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Om wijde verspreiding tegen te gaan adviseert het RIVM nu maatregelen te nemen.

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven. De maatregelen die de overheid heeft genomen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u aanvullende vragen? Mail gerust naar vragen.corona@volckaert.nl.

Blog / 28 feb, 2020

Aandacht voor het coronavirus

In de media is er momenteel volop aandacht voor het Coronavirus (COVID-19). Volckaert volgt de actualiteiten over het Cor...

Blog / 07 jan, 2020

HKZ audit succesvol afgesloten

Dinsdag 11 december is de externe HKZ audit succesvol afgesloten, met grote complimenten van de auditor. DNV heeft iedere...

Blog / 07 jan, 2020

Kom ook naar het WOZ-congres

Op woensdag 12 december vindt in Theater Dongepark het West-Brabants Overleg Zorgorganisaties (WOZ)-congres plaats. Met a...

Blog / 07 jan, 2020

Brandoefening op De Doelen

Donderdag 25 oktober vond op locatie De Doelen een brandoefening plaats. Volckaert vindt het namelijk belangrijk om de br...

Blog / 07 jan, 2020

De Doelen bestaat 50 jaar!

Afgelopen maand stond De Doelen geheel in het teken van het 50-jarig bestaan van de locatie. Dit werd groots gevierd met ...

Blog / 07 jan, 2020

Doe mee aan de Sterk in je Werk-week

Je zorgt elke dag voor een ander, maar zorg je ook goed voor jezelf? Tijdens de Sterk in je Werk-week van 19 tot en met 2...

Blog / 07 jan, 2020

Positief advies intentieovereenkomst

Begin juli is het bericht verspreid over de intentie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring om met elkaar...

Blog / 07 jan, 2020

Open Dag Zorg en Welzijn 2018

Weten hoe het is om te wonen of werken bij Volckaert? Kom naar onze open dag op 17 maart! Op zaterdag 17 maart vindt d...

Blog / 07 jan, 2020

Playlist van Nel

Bij Volckaert vinden wij het belangrijk dat onze cliënten hun dagbesteding kunnen invullen naar eigen wensen en behoefte...

Blog / 12 sep, 2019

Zwemfeest voor honden in Dongepark

Voor veel (buiten)zwembaden is het inmiddels een goede traditie om het zomerseizoen af te sluiten met een Dog Plons . Ho...

Blog / 27 mei, 2019

Vlogworkshop - Vloggen kun je leren

Wat zijn de kleine, dagelijkse dingen in je werk waar je trots op bent? Waarom is het fijn om in de zorg te werken? Hoe z...

Blog / 18 mrt, 2019

'Neem je kind mee naar je werk dag'

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseerde vrijdag 15 maart samen met de vakbond FNV een nationale staking in het basis...

Blog / 28 feb, 2019

Open Dag Volckaert 2019

Op zaterdag 16 maart 2019 vindt de jaarlijkse Open Dag van Volckaert plaats. Een ideale gelegenheid om sfeer te proeven b...

Blog / 24 jan, 2019

Dongepark opent 'Uitbureau'

Per 1 februari 2019 gaat locatie Dongepark van start met een ‘Uitbureau.’ Het Uitbureau is een soort intern VVV kantoor. ...

Blog / 29 nov, 2018

Landelijke campagne Ik Zorg

Misschien ben je posters bij de bushalte tegen gekomen of heb je de reclamespotjes gezien. De landelijke publiekscampagne...

Blog / 26 nov, 2018

'Glazen Huis' in Oosterheem

3FM doet het dit jaar niet maar Volckaert wél. Locatie Oosterheem organiseert net voor de kerstdagen een eigen ‘Glazen Hu...

Blog / 27 sep, 2018

RVS - samen op weg

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gaan nóg intensiever samenwerken in het gebied tussen...

Blog / 29 aug, 2018

Start nieuwe leerafdeling

Praktijkopleider Lies en werkbegeleider Miriam hebben, met behulp van team Zonnebloemhof, het initiatief genomen om de le...

Blog / 29 aug, 2018

Infoavond

Op donderdag 27 september wordt de informatieavond "Aan de slag in de zorg" georganiseerd. Ditmaal op Volckaert locatie D...

Blog / 13 aug, 2018

Zomer barbecue door Coca-Cola

Aan de Eindsestraat in Dongen bevindt zich de Nederlandse Coca-Cola fabriek.  Het is een van de grootste bedrijven en wer...

Blog / 18 mei, 2018

Dag van de verpleging

12 mei j.l. was het de dag van de verpleging. Dit is de dag waarop Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleeg...

Blog / 01 mei, 2018

Hoe ervaart u de zorg bij Volckaert?

Hoe tevreden bent u over de zorg bij Volckaert? Laat uw mening horen op de grootste ervaringssite in de zorg. Door uw erv...

Blog / 22 mrt, 2018

Geslaagde speeddates op Open Dag

Op zaterdag 17 maart 2018 vond op onze locaties Dongepark en De Doelen de Open Dag van Zorg en Welzijn plaats. Dit jaar i...

Blog / 12 okt, 2017

Open Dag hospice

Zaterdag 14 oktober is iedereen welkom om van  13.00 tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen in hospice de Volckaert Med...

Blog / 06 sep, 2017

Katern Volkskrant

Bij de Volkskrant van 30 augustus jl. zat een onafhankelijke bijlage met het onderwerp 'Samenwerken in de Zorg'. Ook Anne...

Blog / 05 jul, 2017

Congres Waardigheid en Trots

Afgelopen maandag was Volckaert aanwezig bij het congres Waardigheid en Trots. Twee kwartiermakers, een lid van de cliënt...

Blog / 19 jun, 2017

Gestolen beeld terecht!

Het beeld ‘de Paradijsvogel’ dat 10 dagen geleden gestolen is uit de tuin van Volckaert Dongepark is terecht! In Waspik h...

Blog / 13 jun, 2017

Wasmogelijkheid in Dongepark

In Dongepark is het voortaan mogelijk om een ‘wasje te draaien’. Deze wens van de cliëntenraad is gerealiseerd en eind me...

Blog / 23 mei, 2017

True Doors

Momenteel vindt in Buurstede de pilot plaats met 'true doors' oftewel 'echte deuren'. True doors verbeteren het thuisgevo...

Blog / 22 mei, 2017

Avondvierdaagse Dongen

Vorige week hebben 20 cliënten van locatie Dongepark, met familie of mantelzorger en leden van de Lionsclub Donge Vallei,...

Blog / 01 mei, 2017

Kwartiermaker bij Volckaert

Monique Bosma (49) kreeg in 2012 een hersenbloeding. Ze woont nu bij Volckaert. “Iedereen zegt dat het zo goed met me gaa...

Blog / 22 apr, 2017

Oranjeparkfestival Dongen

Ieder jaar vindt met Koningsdag in Dongen het Oranjepark Festival plaats. De organisatie kiest jaarlijks een 'goed doel' ...

Blog / 31 mrt, 2017

Open Dag van de Zorg

Op 18 maart, de jaarlijkse Open Dag van de Zorg, hebben locaties De Doelen en Dongepark de deur opengezet voor geïnteress...

Blog / 28 mrt, 2017

Lezing over dementie op 18 april

De cliëntenraad van Oosterheem nodigt u uit voor een interessante lezing over dementie. Dementie is een ziekte waar momen...

Blog / 23 mrt, 2017

NLdoet acties bij Volckaert

Het Oranje Fonds organiseerde in maart weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook bij Volckaert zijn ...

Blog / 20 feb, 2017

Open dag bij De Doelen en Dongepark

Zaterdag 18 maart a.s. vindt de jaarlijkse Open Dag van Zorg en Welzijn plaats. Op deze dag kunnen belangstellenden ee...

Blog / 17 jan, 2017

Uitreiking ZIA awards

Op de nieuwjaarsreceptie zijn de ZIA’s, de jaarlijkse prijzen voor zorginnovatie uitgereikt. De hoofdprijs ging naar afde...

Blog / 19 dec, 2016

Ervaring in participatiekliniek

Hoe is het om in een zorginstelling te wonen? Milou Smits, verpleegkundige bij Volckaert, vertelt over haar ervaring in d...

Blog / 16 dec, 2016

"Dit geeft ons allebei enorme rust"

Er staat een prachtig interview met onze kwartiermaker mevrouw Bosma en haar man in het magazine van Thebe. Lees het voll...

Blog / 15 dec, 2016

Hugo Borst als spreker bij Volckaert

De medewerkers van Volckaert kunnen ieder kwartaal een bijzondere informatiebijeenkomst bijwonen. Er worden inspirerende ...

Blog / 01 dec, 2016

Tweede prijs!

Op vrijdag 25 november vond het symposium van het kennisnetwerk CVA Nederland plaats. Tijdens dit symposium waren er post...

Blog / 24 nov, 2016

Nieuwe website gelanceerd

Goed nieuws! We hebben een nieuwe website! Het is een prachtige site geworden met duidelijke informatie over het wonen, l...

Blog / 22 nov, 2016

Nieuw: beweegcoach in de zorg

De gemeente Dongen en de zorgorganisaties Volckaert, GGZ Breburg, Amarant, SWOD, Mariaoord en Prisma tekenden op 21 novem...

Blog / 12 okt, 2016

Veel belangstelling open dag Hospice

Ook dit jaar was er veel belangstelling voor de open dag van het hospice. Wel 70 bezoekers zijn binnengelopen. Een gastvr...

Blog / 12 sep, 2016

Kwartaalbijeenkomst OMDENKEN

Meer dan 120 medewerkers namen op woensdag 7 september deel aan de derde kwartaalbijeenkomst. Dit keer in het teken van O...

Blog / 27 jul, 2016

Route naar Eigenaarschap

Op maandag 4 juli vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein, georgan...

Blog / 01 jun, 2016

Sponsorloop Dongepark groot succes

Zaterdag 28 mei is er op de locatie Dongepark een grote sponsorloop voor het goede doel. Op het terrein is een parcours ...

Blog / 14 apr, 2016

Eén loket voor GRZ

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn met elkaar verbonden via Behandelcentrum Braban...

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy