Aangepast beleid in verband met coronavirus

donderdag 5 maart 2020

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Update vanuit Crisisteam Volckaert

3 april 2020 13.30 

Volckaert volgt de richtlijnen van RIVM. Deze veranderen regelmatig dus gebruik de link www.rivm.nl om op de hoogte te blijven.

Huidige stand van zaken COVID-19 positief geteste cliënten bij Volckaert

Bij Volckaert hebben we tot op heden 10 op COVID-19 positief geteste cliënten gehad in totaal, waarvan 5 cliënten zijn overleden en 3 cliënten zijn hersteld. 
Er zijn dus op dit moment nog 2 zieke cliënten bij Volckaert. Dit betreffen cliënten van locatie Dongepark.

Bij een verdenking van corona is de specialist ouderengeneeskunde in the lead voor het medisch handelen en de eventuele inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een besmetting komt een lokaal crisisteam bijeen dat het protocol volgt. 

Verzuimcijfer medewerkers
Er zijn 106 ziekmeldingen. Nadere analyse volgt spoedig. 

Continuïteit zorgmedewerkers
Op dit moment zijn er geen problemen met de continuïteit bij Volckaert.

Testbeleid zorgmedewerkers
Zoals eerder aangekondigd door minister-president Rutte wordt het testbeleid bij zorgmedewerkers per 6 april a.s. aangepast. Zodra hierover meer bekend is, wordt deze informatie gedeeld.

Voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Landelijk is er druk op deze beschermende middelen. Op dit moment is binnen Volckaert de voorraad krap, maar voldoende. We blijven de richtlijnen volgen zonder de voorraad te verspillen. 

Cohortafdeling Vlieland

Maandag 30 maart 2020 is een speciale corona-afdeling geopend in locatie Buurstede 17 op afdeling Vlieland. Hier zijn momenteel 6 personen opgenomen.

Lees ook de veelgestelde vragen

--------------------------------------------------------------

3 april 2020 | 11.00

De Raad van Toezicht van Volckaert heeft een bericht voor alle cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij Volckaert. Klik om te vergroten

Bericht van Raad van Toezicht - 3 april 2020
--------------------------------------------------------------

30 maart 2020 | 09.00

De Riethorst Stromenland en Volckaert openen cohortafdeling op Buurstede Oosterhout 

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland en Volckaert openen een zogenaamde cohortafdeling op zorglocatie Buurstede 17 in Oosterhout. Op de locatie is hard gewerkt om een afdeling gereed te maken voor de opvang van cliënten met corona die niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen of overgeplaatst worden vanuit het ziekenhuis. Wij geven hiermee net als andere zorgorganisaties gehoor aan de dringende oproep van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) en de ziekenhuizen in Brabant om een bijdrage te leveren aan de opvang van een naar verwachting grote groep patiënten die besmet zijn met corona. 

Gesloten afdeling
De cohortafdeling wordt gerealiseerd op de afdeling Vlieland van zorglocatie Buurstede in Oosterhout en biedt plaats aan 13 cliënten. De verpleging van de cliënten gebeurt in strikte isolatie volgens de richtlijnen van het RIVM. Zij krijgen een team van vaste  zorgmedewerkers toegewezen. 

Inhuizen
De eerste cliënten worden deze week in Oosterhout verwacht. Zij worden beschermd naar de locatie gebracht. In het gebouw zijn gescheiden looproutes gecreëerd om onderling contact met anderen te voorkomen. Ook zijn de zorgprocessen van De Riethorst Stromenland en de cohortafdeling zo ingericht dat ze gescheiden van elkaar worden uitgevoerd.

Alles op alles
Evenals de ziekenhuizen zetten wij als zorgorganisaties alles op alles om cliënten die besmet zijn met corona de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Naast het goed zorgen voor onze eigen cliënten voelen wij het ook als onze taak om te helpen daar waar we kunnen in deze crisis. We staan klaar om de cliënten te helpen en wensen hen veel sterkte toe in hun herstel.

--------------------------------------------------------------

20 maart 2020 | 21.30

Vanaf dinsdag 17 maart is duidelijk geworden dat ook Volckaert, zoals te verwachten was, is getroffen door het coronavirus. Om verdere verspreiding te voorkomen, werken wij volgens de richtlijnen van alle betrokken overheden.
We hebben en houden hierbij zoveel mogelijk oog voor het welzijn van de cliënten.

Op deze pagina kunt u de algemene informatie volgen. 
Mocht het nodig zijn om u persoonlijk te informeren, dan wordt u door het team geïnformeerd.

Lees ook de veelgestelde vragen

--------------------------------------------------------------

19 maart 2020 | 17.30

De Centrale Cliëntenraad van Volckaert heeft een bericht voor alle cliënten en verwanten bij Volckaert. Klik om te vergroten


--------------------------------------------------------------

17 maart 2020 | 09.00 uur

Om cliënten zoveel mogelijk te beschermen, worden er onderstaande nieuwe maatregelen genomen. Deze gelden in ieder geval tot nader bericht.

  • De locaties van Volckaert zijn vanaf heden gesloten voor bezoek. Het is een moeilijke beslissing die we hebben genomen mede op basis van het landelijke advies. Volckaert zet zich extra in om cliënten zoveel mogelijk aandacht te geven en gezellige, ontspannende momenten te bieden.

  • Familieleden en verwanten kunnen cliënten niet mee naar huis nemen. Elke beweging van een cliënt buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is dus onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.

  • De afdeling voor dagbehandeling is tijdelijk gesloten. Bezoekt u of uw naaste de dagbehandeling en heeft u vragen? Neem dan contact met de afdeling op de betreffende locatie.

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn, maar we zijn van mening dat deze noodzakelijk zijn om het risico van besmetting voor cliënten zoveel mogelijk te beperken. We vragen uw begrip voor de situatie en hopen u snel weer op een van onze locaties te kunnen begroeten.

Bovenstaande maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die de overheid op donderdag 12 maart voor heel Nederland heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Deze maatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

We vragen iedereen de richtlijnen zorgvuldig op te volgen om verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te beperken. Volg de voorgeschreven extra hygiënemaatregelen:

  • Regelmatig je handen wassen. Ga voor praktische tips naar www.rivm.nl/hygiëne/handen-wassen;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geef elkaar geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van ellkaar.

--------------------------------------------------------------

12 maart 2020 - 17.00 uur

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De maatregelen die in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Rijksoverheid. Het RIVM ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is. Ook blijkt na de analyse van virussen van patiënten, dat ze onderling vaak verschillen. Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Om wijde verspreiding tegen te gaan adviseert het RIVM nu maatregelen te nemen.

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven. De maatregelen die de overheid heeft genomen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u aanvullende vragen? Mail gerust naar vragen.corona@volckaert.nl.

Blog / 28 feb, 2020

Aandacht voor het coronavirus

In de media is er momenteel volop aandacht voor het Coronavirus (COVID-19). Volckaert volgt de actualiteiten over het Cor...

Blog / 07 jan, 2020

HKZ audit succesvol afgesloten

Dinsdag 11 december is de externe HKZ audit succesvol afgesloten, met grote complimenten van de auditor. DNV heeft iedere...

Blog / 07 jan, 2020

Kom ook naar het WOZ-congres

Op woensdag 12 december vindt in Theater Dongepark het West-Brabants Overleg Zorgorganisaties (WOZ)-congres plaats. Met a...

Blog / 07 jan, 2020

Brandoefening op De Doelen

Donderdag 25 oktober vond op locatie De Doelen een brandoefening plaats. Volckaert vindt het namelijk belangrijk om de br...

Blog / 07 jan, 2020

De Doelen bestaat 50 jaar!

Afgelopen maand stond De Doelen geheel in het teken van het 50-jarig bestaan van de locatie. Dit werd groots gevierd met ...

Blog / 07 jan, 2020

Doe mee aan de Sterk in je Werk-week

Je zorgt elke dag voor een ander, maar zorg je ook goed voor jezelf? Tijdens de Sterk in je Werk-week van 19 tot en met 2...

Blog / 07 jan, 2020

Positief advies intentieovereenkomst

Begin juli is het bericht verspreid over de intentie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring om met elkaar...

Blog / 07 jan, 2020

Open Dag Zorg en Welzijn 2018

Weten hoe het is om te wonen of werken bij Volckaert? Kom naar onze open dag op 17 maart! Op zaterdag 17 maart vindt d...

Blog / 07 jan, 2020

Playlist van Nel

Bij Volckaert vinden wij het belangrijk dat onze cliënten hun dagbesteding kunnen invullen naar eigen wensen en behoefte...

Blog / 12 sep, 2019

Zwemfeest voor honden in Dongepark

Voor veel (buiten)zwembaden is het inmiddels een goede traditie om het zomerseizoen af te sluiten met een Dog Plons . Ho...

Blog / 27 mei, 2019

Vlogworkshop - Vloggen kun je leren

Wat zijn de kleine, dagelijkse dingen in je werk waar je trots op bent? Waarom is het fijn om in de zorg te werken? Hoe z...

Blog / 18 mrt, 2019

'Neem je kind mee naar je werk dag'

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseerde vrijdag 15 maart samen met de vakbond FNV een nationale staking in het basis...

Blog / 28 feb, 2019

Open Dag Volckaert 2019

Op zaterdag 16 maart 2019 vindt de jaarlijkse Open Dag van Volckaert plaats. Een ideale gelegenheid om sfeer te proeven b...

Blog / 24 jan, 2019

Dongepark opent 'Uitbureau'

Per 1 februari 2019 gaat locatie Dongepark van start met een ‘Uitbureau.’ Het Uitbureau is een soort intern VVV kantoor. ...

Blog / 29 nov, 2018

Landelijke campagne Ik Zorg

Misschien ben je posters bij de bushalte tegen gekomen of heb je de reclamespotjes gezien. De landelijke publiekscampagne...

Blog / 26 nov, 2018

'Glazen Huis' in Oosterheem

3FM doet het dit jaar niet maar Volckaert wél. Locatie Oosterheem organiseert net voor de kerstdagen een eigen ‘Glazen Hu...

Blog / 27 sep, 2018

RVS - samen op weg

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gaan nóg intensiever samenwerken in het gebied tussen...

Blog / 29 aug, 2018

Start nieuwe leerafdeling

Praktijkopleider Lies en werkbegeleider Miriam hebben, met behulp van team Zonnebloemhof, het initiatief genomen om de le...

Blog / 29 aug, 2018

Infoavond

Op donderdag 27 september wordt de informatieavond "Aan de slag in de zorg" georganiseerd. Ditmaal op Volckaert locatie D...

Blog / 13 aug, 2018

Zomer barbecue door Coca-Cola

Aan de Eindsestraat in Dongen bevindt zich de Nederlandse Coca-Cola fabriek.  Het is een van de grootste bedrijven en wer...

Blog / 18 mei, 2018

Dag van de verpleging

12 mei j.l. was het de dag van de verpleging. Dit is de dag waarop Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleeg...

Blog / 01 mei, 2018

Hoe ervaart u de zorg bij Volckaert?

Hoe tevreden bent u over de zorg bij Volckaert? Laat uw mening horen op de grootste ervaringssite in de zorg. Door uw erv...

Blog / 22 mrt, 2018

Geslaagde speeddates op Open Dag

Op zaterdag 17 maart 2018 vond op onze locaties Dongepark en De Doelen de Open Dag van Zorg en Welzijn plaats. Dit jaar i...

Blog / 12 okt, 2017

Open Dag hospice

Zaterdag 14 oktober is iedereen welkom om van  13.00 tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen in hospice de Volckaert Med...

Blog / 06 sep, 2017

Katern Volkskrant

Bij de Volkskrant van 30 augustus jl. zat een onafhankelijke bijlage met het onderwerp 'Samenwerken in de Zorg'. Ook Anne...

Blog / 05 jul, 2017

Congres Waardigheid en Trots

Afgelopen maandag was Volckaert aanwezig bij het congres Waardigheid en Trots. Twee kwartiermakers, een lid van de cliënt...

Blog / 19 jun, 2017

Gestolen beeld terecht!

Het beeld ‘de Paradijsvogel’ dat 10 dagen geleden gestolen is uit de tuin van Volckaert Dongepark is terecht! In Waspik h...

Blog / 13 jun, 2017

Wasmogelijkheid in Dongepark

In Dongepark is het voortaan mogelijk om een ‘wasje te draaien’. Deze wens van de cliëntenraad is gerealiseerd en eind me...

Blog / 23 mei, 2017

True Doors

Momenteel vindt in Buurstede de pilot plaats met 'true doors' oftewel 'echte deuren'. True doors verbeteren het thuisgevo...

Blog / 22 mei, 2017

Avondvierdaagse Dongen

Vorige week hebben 20 cliënten van locatie Dongepark, met familie of mantelzorger en leden van de Lionsclub Donge Vallei,...

Blog / 01 mei, 2017

Kwartiermaker bij Volckaert

Monique Bosma (49) kreeg in 2012 een hersenbloeding. Ze woont nu bij Volckaert. “Iedereen zegt dat het zo goed met me gaa...

Blog / 22 apr, 2017

Oranjeparkfestival Dongen

Ieder jaar vindt met Koningsdag in Dongen het Oranjepark Festival plaats. De organisatie kiest jaarlijks een 'goed doel' ...

Blog / 31 mrt, 2017

Open Dag van de Zorg

Op 18 maart, de jaarlijkse Open Dag van de Zorg, hebben locaties De Doelen en Dongepark de deur opengezet voor geïnteress...

Blog / 28 mrt, 2017

Lezing over dementie op 18 april

De cliëntenraad van Oosterheem nodigt u uit voor een interessante lezing over dementie. Dementie is een ziekte waar momen...

Blog / 23 mrt, 2017

NLdoet acties bij Volckaert

Het Oranje Fonds organiseerde in maart weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook bij Volckaert zijn ...

Blog / 20 feb, 2017

Open dag bij De Doelen en Dongepark

Zaterdag 18 maart a.s. vindt de jaarlijkse Open Dag van Zorg en Welzijn plaats. Op deze dag kunnen belangstellenden ee...

Blog / 17 jan, 2017

Uitreiking ZIA awards

Op de nieuwjaarsreceptie zijn de ZIA’s, de jaarlijkse prijzen voor zorginnovatie uitgereikt. De hoofdprijs ging naar afde...

Blog / 19 dec, 2016

Ervaring in participatiekliniek

Hoe is het om in een zorginstelling te wonen? Milou Smits, verpleegkundige bij Volckaert, vertelt over haar ervaring in d...

Blog / 16 dec, 2016

"Dit geeft ons allebei enorme rust"

Er staat een prachtig interview met onze kwartiermaker mevrouw Bosma en haar man in het magazine van Thebe. Lees het voll...

Blog / 15 dec, 2016

Hugo Borst als spreker bij Volckaert

De medewerkers van Volckaert kunnen ieder kwartaal een bijzondere informatiebijeenkomst bijwonen. Er worden inspirerende ...

Blog / 01 dec, 2016

Tweede prijs!

Op vrijdag 25 november vond het symposium van het kennisnetwerk CVA Nederland plaats. Tijdens dit symposium waren er post...

Blog / 24 nov, 2016

Nieuwe website gelanceerd

Goed nieuws! We hebben een nieuwe website! Het is een prachtige site geworden met duidelijke informatie over het wonen, l...

Blog / 22 nov, 2016

Nieuw: beweegcoach in de zorg

De gemeente Dongen en de zorgorganisaties Volckaert, GGZ Breburg, Amarant, SWOD, Mariaoord en Prisma tekenden op 21 novem...

Blog / 12 okt, 2016

Veel belangstelling open dag Hospice

Ook dit jaar was er veel belangstelling voor de open dag van het hospice. Wel 70 bezoekers zijn binnengelopen. Een gastvr...

Blog / 12 sep, 2016

Kwartaalbijeenkomst OMDENKEN

Meer dan 120 medewerkers namen op woensdag 7 september deel aan de derde kwartaalbijeenkomst. Dit keer in het teken van O...

Blog / 27 jul, 2016

Route naar Eigenaarschap

Op maandag 4 juli vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein, georgan...

Blog / 01 jun, 2016

Sponsorloop Dongepark groot succes

Zaterdag 28 mei is er op de locatie Dongepark een grote sponsorloop voor het goede doel. Op het terrein is een parcours ...

Blog / 14 apr, 2016

Eén loket voor GRZ

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn met elkaar verbonden via Behandelcentrum Braban...

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy