Publicatie "Aan het werk in het verpleeghuis"

dinsdag 7 januari 2020

Dinsdag 30 oktober overhandigde ActiZ de publicatie "Aan het werk in het verpleeghuis" aan minister Hugo de Jonge en later die middag aan Helma Lodders, de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onze collega Natascha Oerlemans, Maatschappelijk Werker, vertelt in deze publicatie wat zij merkt van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Je leest de publicatie hieronder.

Merkbare verandering
“We vinden een goede deskundigheidsmix van medewerkers belangrijk, dus daar wordt sterk op ingezet. Hierbij zijn al mooie resultaten geboekt. Onder andere met extra verpleegkundigen op hbo-niveau. Ook is er ruimte voor gerichte scholing van het bestaande personeel zodat we over de juiste kennis beschikken, aansluitend bij de veranderende hulpvraag van de cliënt. Het gaat om onderwerpen als dementie, omgaan met onbegrepen gedrag van cliënten of omgaan met agressie van familieleden van cliënten. Volckaert is actief op zoek naar zaken die een positieve bijdrage leveren aan de huidige arbeidsmarkt in de zorg. We organiseren informatiebijeenkomsten ‘aan de slag in de zorg’ voor iedereen die nieuwsgierig is naar het werken in de zorg, maar nog meer informatie wil en misschien niet de juiste opleiding heeft. Recent hebben we met andere zorginstellingen en het onderwijs in Midden-Brabant een convenant ondertekend om samen de arbeidsproblematiek in de ouderenzorg aan te pakken. Er zijn switchprojecten met andere organisaties. Ook bekijken we mogelijkheden om arbeidsmigranten in te zetten. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor werken in de ouderenzorg, maar het is een mooie uitdaging om daarin een weg te vinden. Daarnaast investeert Volckaert in het aanbieden van opleidingsplaatsen, nieuwe studenten en medewerkers aantrekken, huidige medewerkers behouden, het imago van de zorg verbeteren en meer zij-instromers. We bekijken de mogelijkheden van nieuwe technologie, bijvoorbeeld om meer diversiteit aan te brengen in het openen van de deur van een afdeling voor bepaalde cliënten met een polsband. Ook gebruiken we gps-technieken. Op de revalidatieafdeling hebben we een project met een iPad: oefeningen voor de revalidant vanuit fysiotherapie, ergotherapie of logopedie om zelfstandig of onder begeleiding van een mantelzorger of verpleging en verzorging te kunnen doen. Verder valt te denken aan de duo-fiets om samen te bewegen, contact maken met dementerenden via CRDL en aan de tovertafel die sinds 2015 ingezet wordt voor cliënten met dementie.”

Verschil voor de bewoner
“Cliënten geven aan dat ze zich serieus genomen voelen. Ze worden gehoord en dat is precies waar het om gaat in de zorg: het menselijke contact, de aandacht. Dat klinkt simpel en logisch maar dat is het niet. De tijd waarin de zorgaanbieders echt zorg kunnen bieden is krap, want de zorgvraag wordt zwaarder en de mensen worden mondiger. Het is mooi om te zien hoe medewerkers nu andere vragen gaan stellen aan cliënten. Het gaat er nu veel  meer om hoe ze de cliënten kunnen ondersteunen om het leven te leiden zoals zij dat wensen. Er wordt niet over ze gepraat maar met hen. Wij geven vanuit onze professie advies en leggen de consequenties van de keuzes voor. Dat is een heel ander uitgangspunt. Hierbij stellen de medewerkers ook elkaar andere vragen. Ze kijken kritischer naar wat goede zorg is. Beslissingen nemen we in samenspraak, zo draagt iedereen bij om de cliënt goede zorg te bieden. Multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan kwaliteit. Recent was ik in het verlengde hiervan betrokken bij een casus van een cliënt die heel erg gesteld was op een familielid, maar ook bang was voor het verbaal agressieve gedrag dat hij door zijn autisme kan vertonen. De cliënt wil graag dat dit familielid aanwezig is bij de behandelplangesprekken. Ik heb gesprekken met de cliënt en met de medewerkers gevoerd. Daaruit kwam naar voren dat het voor de cliënt belangrijk is om te weten dat de verpleegkundigen en verzorgenden beschikbaar zijn op momenten dat dit nodig is. En de medewerkers heb ik handvatten gegeven voor het herkennen van en adequaat reageren op die agressie. De medewerkers voelen eigenaarschap omdat ze betrokken zijn bij het proces en de uitkomst voor de cliënt is een schoolvoorbeeld van persoonsvolgende zorg.”

 

"Cliënten worden gehoord en dat is precies waar het om gaat in de zorg." 

 

Invloed en betrokkenheid
“Eigenaarschap staat binnen onze organisatie centraal. Medewerkers krijgen ruimte om mee te denken over de vraag welke ontwikkelingen van waarde kunnen zijn voor de cliënten en daaruit ontstaan prachtige dingen. Hospicekamers voor bewoners met dementie die terminaal zijn bijvoorbeeld. Die zijn er gekomen omdat medewerkers zagen dat voor deze groep bewoners geen passend aanbod bestond. Ook is er een samenwerking met ‘samen top’ tot stand gekomen. Een samenwerking waarbij mensen met een beperking werkplekken krijgen aangeboden binnen Volckaert, op basis van hun individuele kwaliteiten. Dat is echt vanuit de werkvloer ontstaan, door de activiteitenbegeleiders. Mooi dat dat kan.”

Kijken naar de toekomst
"Het is belangrijk dat we blijven investeren in een goede deskundigheidsmix en multidisciplinaire samenwerking. We blijven actief zoeken naar zaken die een positieve bijdrage leveren aan de huidige arbeidsmarkt in de zorg. Daarnaast moeten we ons blijven richten op een innovatieve werkwijze of vernieuwende aanpak waarbij we gebruikmaken van de nieuwe technologische ontwikkelingen." 

De volledige publicatie vind je hier met het verhaal van Natascha op pagina 49. 

Publicatie "Resultaten uit het verpleeghuis"
De publicatie "Aan het werk in het verpleeghuis" is een vervolg op de publicatie "Resultaten uit het verpleeghuis." In deze in april verschenen publicatie vertelden 45 zorgbestuurders hoe zij de middelen verpleeghuis inzetten, welke afwegingen zij daarbij maakten en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. 

Blog / 28 feb, 2020

Aandacht voor het coronavirus

In de media is er momenteel volop aandacht voor het Coronavirus (COVID-19). Volckaert volgt de actualiteiten over het Cor...

Blog / 07 jan, 2020

HKZ audit succesvol afgesloten

Dinsdag 11 december is de externe HKZ audit succesvol afgesloten, met grote complimenten van de auditor. DNV heeft iedere...

Blog / 07 jan, 2020

Kom ook naar het WOZ-congres

Op woensdag 12 december vindt in Theater Dongepark het West-Brabants Overleg Zorgorganisaties (WOZ)-congres plaats. Met a...

Blog / 07 jan, 2020

Brandoefening op De Doelen

Donderdag 25 oktober vond op locatie De Doelen een brandoefening plaats. Volckaert vindt het namelijk belangrijk om de br...

Blog / 07 jan, 2020

De Doelen bestaat 50 jaar!

Afgelopen maand stond De Doelen geheel in het teken van het 50-jarig bestaan van de locatie. Dit werd groots gevierd met ...

Blog / 07 jan, 2020

Doe mee aan de Sterk in je Werk-week

Je zorgt elke dag voor een ander, maar zorg je ook goed voor jezelf? Tijdens de Sterk in je Werk-week van 19 tot en met 2...

Blog / 07 jan, 2020

Positief advies intentieovereenkomst

Begin juli is het bericht verspreid over de intentie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring om met elkaar...

Blog / 07 jan, 2020

Open Dag Zorg en Welzijn 2018

Weten hoe het is om te wonen of werken bij Volckaert? Kom naar onze open dag op 17 maart! Op zaterdag 17 maart vindt d...

Blog / 07 jan, 2020

Playlist van Nel

Bij Volckaert vinden wij het belangrijk dat onze cliënten hun dagbesteding kunnen invullen naar eigen wensen en behoefte...

Blog / 12 sep, 2019

Zwemfeest voor honden in Dongepark

Voor veel (buiten)zwembaden is het inmiddels een goede traditie om het zomerseizoen af te sluiten met een Dog Plons . Ho...

Blog / 27 mei, 2019

Vlogworkshop - Vloggen kun je leren

Wat zijn de kleine, dagelijkse dingen in je werk waar je trots op bent? Waarom is het fijn om in de zorg te werken? Hoe z...

Blog / 18 mrt, 2019

'Neem je kind mee naar je werk dag'

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseerde vrijdag 15 maart samen met de vakbond FNV een nationale staking in het basis...

Blog / 28 feb, 2019

Open Dag Volckaert 2019

Op zaterdag 16 maart 2019 vindt de jaarlijkse Open Dag van Volckaert plaats. Een ideale gelegenheid om sfeer te proeven b...

Blog / 24 jan, 2019

Dongepark opent 'Uitbureau'

Per 1 februari 2019 gaat locatie Dongepark van start met een ‘Uitbureau.’ Het Uitbureau is een soort intern VVV kantoor. ...

Blog / 29 nov, 2018

Landelijke campagne Ik Zorg

Misschien ben je posters bij de bushalte tegen gekomen of heb je de reclamespotjes gezien. De landelijke publiekscampagne...

Blog / 26 nov, 2018

'Glazen Huis' in Oosterheem

3FM doet het dit jaar niet maar Volckaert wél. Locatie Oosterheem organiseert net voor de kerstdagen een eigen ‘Glazen Hu...

Blog / 27 sep, 2018

RVS - samen op weg

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gaan nóg intensiever samenwerken in het gebied tussen...

Blog / 29 aug, 2018

Start nieuwe leerafdeling

Praktijkopleider Lies en werkbegeleider Miriam hebben, met behulp van team Zonnebloemhof, het initiatief genomen om de le...

Blog / 29 aug, 2018

Infoavond

Op donderdag 27 september wordt de informatieavond "Aan de slag in de zorg" georganiseerd. Ditmaal op Volckaert locatie D...

Blog / 13 aug, 2018

Zomer barbecue door Coca-Cola

Aan de Eindsestraat in Dongen bevindt zich de Nederlandse Coca-Cola fabriek.  Het is een van de grootste bedrijven en wer...

Blog / 18 mei, 2018

Dag van de verpleging

12 mei j.l. was het de dag van de verpleging. Dit is de dag waarop Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleeg...

Blog / 01 mei, 2018

Hoe ervaart u de zorg bij Volckaert?

Hoe tevreden bent u over de zorg bij Volckaert? Laat uw mening horen op de grootste ervaringssite in de zorg. Door uw erv...

Blog / 22 mrt, 2018

Geslaagde speeddates op Open Dag

Op zaterdag 17 maart 2018 vond op onze locaties Dongepark en De Doelen de Open Dag van Zorg en Welzijn plaats. Dit jaar i...

Blog / 12 okt, 2017

Open Dag hospice

Zaterdag 14 oktober is iedereen welkom om van  13.00 tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen in hospice de Volckaert Med...

Blog / 06 sep, 2017

Katern Volkskrant

Bij de Volkskrant van 30 augustus jl. zat een onafhankelijke bijlage met het onderwerp 'Samenwerken in de Zorg'. Ook Anne...

Blog / 05 jul, 2017

Congres Waardigheid en Trots

Afgelopen maandag was Volckaert aanwezig bij het congres Waardigheid en Trots. Twee kwartiermakers, een lid van de cliënt...

Blog / 19 jun, 2017

Gestolen beeld terecht!

Het beeld ‘de Paradijsvogel’ dat 10 dagen geleden gestolen is uit de tuin van Volckaert Dongepark is terecht! In Waspik h...

Blog / 13 jun, 2017

Wasmogelijkheid in Dongepark

In Dongepark is het voortaan mogelijk om een ‘wasje te draaien’. Deze wens van de cliëntenraad is gerealiseerd en eind me...

Blog / 23 mei, 2017

True Doors

Momenteel vindt in Buurstede de pilot plaats met 'true doors' oftewel 'echte deuren'. True doors verbeteren het thuisgevo...

Blog / 22 mei, 2017

Avondvierdaagse Dongen

Vorige week hebben 20 cliënten van locatie Dongepark, met familie of mantelzorger en leden van de Lionsclub Donge Vallei,...

Blog / 01 mei, 2017

Kwartiermaker bij Volckaert

Monique Bosma (49) kreeg in 2012 een hersenbloeding. Ze woont nu bij Volckaert. “Iedereen zegt dat het zo goed met me gaa...

Blog / 22 apr, 2017

Oranjeparkfestival Dongen

Ieder jaar vindt met Koningsdag in Dongen het Oranjepark Festival plaats. De organisatie kiest jaarlijks een 'goed doel' ...

Blog / 31 mrt, 2017

Open Dag van de Zorg

Op 18 maart, de jaarlijkse Open Dag van de Zorg, hebben locaties De Doelen en Dongepark de deur opengezet voor geïnteress...

Blog / 28 mrt, 2017

Lezing over dementie op 18 april

De cliëntenraad van Oosterheem nodigt u uit voor een interessante lezing over dementie. Dementie is een ziekte waar momen...

Blog / 23 mrt, 2017

NLdoet acties bij Volckaert

Het Oranje Fonds organiseerde in maart weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook bij Volckaert zijn ...

Blog / 20 feb, 2017

Open dag bij De Doelen en Dongepark

Zaterdag 18 maart a.s. vindt de jaarlijkse Open Dag van Zorg en Welzijn plaats. Op deze dag kunnen belangstellenden ee...

Blog / 17 jan, 2017

Uitreiking ZIA awards

Op de nieuwjaarsreceptie zijn de ZIA’s, de jaarlijkse prijzen voor zorginnovatie uitgereikt. De hoofdprijs ging naar afde...

Blog / 19 dec, 2016

Ervaring in participatiekliniek

Hoe is het om in een zorginstelling te wonen? Milou Smits, verpleegkundige bij Volckaert, vertelt over haar ervaring in d...

Blog / 16 dec, 2016

"Dit geeft ons allebei enorme rust"

Er staat een prachtig interview met onze kwartiermaker mevrouw Bosma en haar man in het magazine van Thebe. Lees het voll...

Blog / 15 dec, 2016

Hugo Borst als spreker bij Volckaert

De medewerkers van Volckaert kunnen ieder kwartaal een bijzondere informatiebijeenkomst bijwonen. Er worden inspirerende ...

Blog / 01 dec, 2016

Tweede prijs!

Op vrijdag 25 november vond het symposium van het kennisnetwerk CVA Nederland plaats. Tijdens dit symposium waren er post...

Blog / 24 nov, 2016

Nieuwe website gelanceerd

Goed nieuws! We hebben een nieuwe website! Het is een prachtige site geworden met duidelijke informatie over het wonen, l...

Blog / 22 nov, 2016

Nieuw: beweegcoach in de zorg

De gemeente Dongen en de zorgorganisaties Volckaert, GGZ Breburg, Amarant, SWOD, Mariaoord en Prisma tekenden op 21 novem...

Blog / 12 okt, 2016

Veel belangstelling open dag Hospice

Ook dit jaar was er veel belangstelling voor de open dag van het hospice. Wel 70 bezoekers zijn binnengelopen. Een gastvr...

Blog / 12 sep, 2016

Kwartaalbijeenkomst OMDENKEN

Meer dan 120 medewerkers namen op woensdag 7 september deel aan de derde kwartaalbijeenkomst. Dit keer in het teken van O...

Blog / 27 jul, 2016

Route naar Eigenaarschap

Op maandag 4 juli vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein, georgan...

Blog / 01 jun, 2016

Sponsorloop Dongepark groot succes

Zaterdag 28 mei is er op de locatie Dongepark een grote sponsorloop voor het goede doel. Op het terrein is een parcours ...

Blog / 14 apr, 2016

Eén loket voor GRZ

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn met elkaar verbonden via Behandelcentrum Braban...

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy