Volckaert is een organisatie voor ouderenzorg met drie locaties in Oosterhout en twee in Dongen. Er wonen 590 cliënten bij Volckaert. Daarnaast zijn er circa 370 extramurale cliënten en heeft de organisatie ongeveer 985 medewerkers.

Koploper

Volckaert is één van de koplopers in het landelijke programma ‘Waardigheid en trots’. Sinds 2012 zet Volckaert in op een verandering van cultuur- en organisatie waar de cliëntvraag leidend is en regie en eigenaarschap van de cliënt behouden blijft. Volgens de visie van Volckaert zijn de cliënten zelf eigenaar van hun zorgleefplan en zijn alle teams sinds eind 2017 zelforganiserend.

Eigenaarschap

De missie is cliënten in staat te blijven stellen om hun leven invulling te geven naar eigen wensen en behoeften. Dit vanuit de visie dat de cliënt eigenaar is van zijn eigen leven. Samen met zijn naasten en vrijwilligers richt hij/zij zijn leven in naar eigen behoefte. Daar waar nodig ondersteund door de medewerkers van Volckaert. 

De achterliggende gedachte is dat onnodige inzet van professionele hulp leidt tot verlies van regie en vitaliteit en daarmee het welbevinden van onze cliënten. Zorg en diensten hebben primair tot doel de eigen regie te ondersteunen. 

Managementteam uitgebreid met cliënten en medewerkers

Wanneer cliënten en medewerkers daadwerkelijk eigenaar zijn, moeten zij op alle niveaus kunnen meepraten en invloed hebben op de besluiten die bij Volckaert worden genomen. Het managementteam is daarom uitgebreid met twee cliënten en twee medewerkers uit de directe zorgverlening. Deze mensen worden de kwartiermakers van Volckaert genoemd. Zij worden hierbij ondersteund en geadviseerd door 20 gidsen die hen van de juiste informatie voorzien.

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy