Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten met ons meedenken. Cliënten spreken uit ervaring en deze ervaringen helpen ons om de woonomgeving en onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. 

Gemeenschappelijke belangen

Iedere locatie van Volckaert heeft een eigen cliëntenraad. De leden van deze raden vormen een goede afspiegeling van bewoners van de locaties. Leden kunnen cliënten zelf zijn, maar ook vertegenwoordigers van cliënten.

Cliëntenraden denken mee over het beleid van Volckaert maar ook over hele praktische, dagelijkse dingen. U kunt daarbij denken aan de maaltijden, veiligheid, kwaliteit van de zorg, dagbesteding en activiteiten. Ook bij het benoemen van een leidinggevende speelt de cliëntenraad een belangrijke rol. Een cliëntenraad heeft altijd het gemeenschappelijke belang van cliënten voor ogen.

Meer informatie

De cliëntenraden van Volckaert kunnen een beroep doen op een eigen professionele ondersteuner en begeleider: Petra Klok-Lok. Wilt u meer informatie over medezeggenschap van de cliëntenraden van Volckaert? Neem contact met haar op via 06-81077883 of pklok@volckaert.nl.

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy