Anders werken in de zorg

Anders werken in de zorg

Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met hetzelfde aantal zorgverleners meer mensen te voorzien van zorg moeten we slimme oplossingen bedenken. Anders werken.

Samen staan we sterker

Samen met 11 andere zorgorganisaties heeft Volckaert de handen ineen geslagen. Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen we in hoog tempo met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Ons doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren, ondanks het groeiend aantal ouderen en het arbeidsmarktprobleem.

Innovatie en vernieuwing

We starten met drie projecten: Slim incontinentiemateriaal, Expertise zonder afstand en Pharma-See. In de loop van het programma worden andere projecten toegevoegd. Het programma wordt ondersteund door kennisorganisatie Vilans, innovatienetwerk Care Innovation Center (CIC) en CZ Zorgkantoor.

Slim incontinentiemateriaal

De zorg die mensen met incontinentie krijgen, heeft een grote impact op hun dagelijks leven. Slim incontinentiemateriaal meet door middel van een innovatieve sensor, actueel en accuraat, de vochtopname. Met behulp van een smartphone kan de zorgmedewerker nagaan of het nodig is om te verschonen of juist niet. Dit levert niet alleen een besparing op in tijd, het voorkomt ook dat de cliënt onnodig wakker wordt gemaakt, dat de tillift onnodig wordt gebruikt en het voorkomt onnodig gebruik van incontinentiemateriaal.

Lees het nieuwsbericht  'Pilot slim incontinentiemateriaal bij Volckaert.'

Expertise zonder afstand

Door de toenemende vergrijzing worden zorgvragen steeds ingewikkelder. Het wordt steeds lastiger de juiste kennis en expertise van zorgprofessionals op het juiste moment en op de juiste plek bij elkaar brengen. De ontwikkeling van een geavanceerde bril maakt ‘zorg op afstand’ mogelijk. Zorgprofessionals kunnen hierdoor met elkaar meekijken op het moment dat dat nodig is. Doordat de professional de handen vrij heeft, kan hij of zij direct zelf handelen. De klant wordt meteen geholpen door een bekend gezicht, de professional op afstand bespaart een hoop reistijd. De bril ondersteunt het zorgproces zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de cliënt.

Pharma-See

Jaarlijks belanden zo’n 50.000 mensen in het ziekenhuis door medicatiefouten, soms met fatale afloop. Deze mensen krijgen de verkeerde medicijnen, een foutieve dosering of de medicijnen worden onjuist toegediend. De Pharma-See is een speciale bril, ontwikkeld om de zorgprofessional te ondersteunen bij het delen van medicijnen en medewerkers stap voor stap door het proces van gereedmaken en toedienen van medicijnen te loodsen. Door gezichtsherkenning en het lezen van de barcode kan de bril de juiste persoon aan de juiste medicijnen koppelen. De bril toont alle noodzakelijke informatie in het gezichtsveld van de medewerker. Omdat elke afzonderlijke stap moet worden bevestigd, kan de medewerker niets vergeten en in principe ook niets fout doen. De Pharma-See is nog volop in ontwikkeling. Uiteindelijk willen we met deze technologie het aantal medicatiefouten in de ouderenzorg drastisch terugdringen.

Meer informatie over Anders werken in de zorg is te vinden op de website www.anderswerkenindezorg.nl

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy