Kwaliteit

De kwaliteit van de zorg en diensten voor cliënten wordt op verschillende manieren actief bewaakt en waar nodig verbeterd. Dit doen we het hele jaar door met verschillende onderzoeken, metingen en audits. Het totaal van de verschillende onderzoeken kan u een goed beeld geven van de kwaliteit van cliëntenzorg op uw locatie.

 Cliënttevredenheid

De cliënttevredenheid wordt jaarlijks door middel van vragenlijsten en interviews onderzocht.
 

 Medewerkerstevredenheid  

De medewerkerstevredenheid wordt eens per twee jaar in beeld gebracht.
 

 HKZ

Jaarlijks vindt een HKZ audit plaats, uitgevoerd door een extern deskundige. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. In de HKZ wordt het continue systeem van kwaliteit in kaart gebracht. 


IGJ 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voert incidenteel inspectiebezoeken uit. De rapporten hierover kunt u lezen op de website www.igj.nl

In september 2016 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onverwacht inspectiebezoek gebracht aan locatie Dongepark. De bevindingen van dit bezoek en de correspondentie die er over is gevoerd, vindt u hier.

In oktober 2017 heeft de inspectie in het kader van dit traject opnieuw een inspectiebezoek gebracht aan locatie Buurstede, het rapport van dit bezoek vindt u hier.

Met dit laatste bezoek is het IGJ onderzoek bij Volckaert afgesloten.

Zorgkaart Nederland 

Op de website van Zorgkaart Nederland kunnen cliënten hun ervaringen met Volckaert delen.

Kwaliteitsplan

Hier vindt u het kwaliteitsplan conform het nieuwe landelijke kader voor de verpleeghuiszorg. In dit kader wordt Volckaert gevraagd inzicht te geven in haar personele samenstelling. U vindt deze gegevens hier.

Interne audits

Met interne audits wordt de kwaliteit en veiligheid van zorg gemeten. U kunt de resultaten per afdeling hieronder downloaden. 

© Copyright 2018 Volckaert - Concept, design & code by 100.nl | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert