Kwaliteit

De kwaliteit van de zorg en diensten voor clienten wordt op verschillende manieren actief bewaakt en waar nodig verbeterd. Dit doen we het hele jaar door met verschillende onderzoeken, metingen en audits. Het totaal van de verschillende onderzoeken kan u een goed beeld geven van de kwaliteit van cliëntenzorg op uw locatie.
 

 Cliënttevredenheid

De clienttevredenheid wordt jaarlijks door middel van vragenlijsten en interviews onderzocht.
 

 Medewerkerstevredenheid  

De medewerkerstevredenheid wordt eens per twee jaar in beeld gebracht.
 

 HKZ

Jaarlijks vindt een HKZ audit plaats, uitgevoerd door een extern deskundige. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. In de HKZ wordt het continue systeem van kwaliteit in kaart gebracht. 


IGZ 

De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) voert incidenteel inspectiebezoeken uit. De rapporten hierover kunt u lezen op de website www.igz.nl

Melden van Calamiteiten
Wanneer er zich een calamiteit voordoet, melden wij dit zelf bij de inspectie. Zorg is immers mensenwerk. In 2017 zijn er geen calamiteiten gemeld (tot dusver). 

Op 27 september heeft de inspectie een onverwacht bezoek gebracht aan locatie Dongepark. De bevindingen van dit bezoek en de ingezette acties door Volckaert kunt u hieronder lezen:

Vastgestelde rapportbrief inspectiebezoek medicatieveiligheid

- Resultaatverslag na inspectiebezoek

- Reactie aan IGZ dd 01-12-2016

- Vastgesteld rapport inspectiebezoek Dongepark
 

Zorgkaart Nederland 

Op de website van Zorgkaart Nederland kunnen cliënten hun ervaringen met Volckaert delen.

Personele samenstelling

In het nieuwe landelijke kader voor de verpleeghuiszorg wordt Volckaert gevraagd inzicht te geven in haar personele samenstelling. U vindt de gegevens hier.

Interne audits

Met interne audits wordt de kwaliteit en veiligheid van zorg gemeten. U kunt de resultaten per afdeling hieronder downloaden. 

© Copyright 2017 Volckaert - Concept, design & code by 100.nl | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert