IGJ inspectiebezoeken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voert incidenteel inspectiebezoeken uit. Alle rapporten van de IGJ zijn de vinden op de website www.IGJ.nl.

In september 2016 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onverwacht inspectiebezoek gebracht aan locatie Dongepark. De bevindingen van dit bezoek en de correspondentie die er over is gevoerd vindt u in de bijbehorende rapportage bij de downloads hieronder.

In oktober 2017 heeft de inspectie in het kader van dit traject opnieuw een inspectiebezoek gebracht aan locatie Buurstede waarbij opnieuw een rapport is opgesteld. Ook deze rapportage vindt u onderaan bij de downloads.

Met dit laatste bezoek is het IGJ onderzoek bij Volckaert afgesloten.

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy