Medewerkerstevredenheid

Volckaert vindt het belangrijk dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Dit heeft namelijk een positief effect op het welzijn van cliënten. Daarom brengen we door de medewerkerstevredenheid eens per twee jaar in beeld door middel van vragenlijsten.

De resultaten vindt u in de rapportage van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy