Personele samenstelling

In het landelijke kader voor de verpleeghuiszorg wordt gevraagd inzicht te geven in de personele samenstelling. Het weergeven van de personele samenstelling van Volckaert doen we door middel van een kwartaalrapportage. Hierin wordt gereflecteerd op de balans tussen de aard van de te verlenen zorg en de daarvoor noodzakelijke bezetting.

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy