Missie en visie

Missie
De missie van Volckaert is cliënten in staat te blijven stellen om hun leven invulling te geven naar eigen wensen en behoeften.

Visie
Dit vanuit de visie dat de cliënt eigenaar is van zijn eigen leven. Samen met zijn naasten en vrijwilligers richt hij/zij zijn leven in naar eigen behoefte. Daar waar nodig ondersteund door de medewerkers van Volckaert. 

Kernwaarden

Eigen verantwoordelijkheid: Je krijgt de ruimte om zelf beslissingen te nemen. Hierbij staat het stimuleren van de cliënt centraal.

Pro-activiteit: Hiermee wordt het anticiperen op verwachte ontwikkelingen en veranderingen bedoeld en het aanpassen aan de individuele wensen en behoeften van de cliënt.

Professionaliteit: Professioneel handelen is de basishouding voor medewerkers, waarbij de cliëntvraag en reflectie op eigen handelen centraal staan.

Transparantie

 

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy