Onvrijwillige zorg

Nieuwe Wet Zorg en Dwang. Geen onvrijwillige zorg, tenzij….

De Wet Zorg en Dwang vervangt de Wet BOPZ per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij….

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken: zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Ze hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat moet zoveel mogelijk zorg zijn waar ze zelf voor kiezen. Soms kunnen mensen met dementie niet inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze bij die keuzes, waarbij rekening wordt gehouden met veiligheid en kwaliteit van leven. Het kan betekenen dat hun vrijheid hierdoor wordt beperkt. Zorgverleners moeten daar zorgvuldig mee omgaan en er alleen voor kiezen als echt het niet anders kan. Het inzetten van zorg die iemand echt niet wil, is altijd een laatste redmiddel.

Bekijk voor meer informatie deze animatievideo:

Recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon

In deze wet is voortaan ook geregeld dat u recht hebt op advies van een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Dit is iemand die niet in dienst is bij onze organisatie en waarbij u, uw naaste of vertegenwoordiger terecht kunt met vragen over of de uitvoering van de wet. 

Overgangsjaar 2020

De wet is vanaf 1 januari 2020 van kracht, maar 2020 is een overgangsjaar. Dat houdt in dat zorgorganisaties een jaar de tijd krijgen om de wet in te voeren in de dagelijkse praktijk.

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy