Organisatie en structuur

De cliëntvraag is het vertrekpunt voor de beleid- en besluitvorming in Volckaert. Bij elk proces en iedere te nemen beslissing, op elk niveau in de organisatie, zal worden afgewogen welke meerwaarde dit heeft voor de cliënten die bij Volckaert wonen.

Volckaert wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. Volckaert werkt met een integraal managementmodel waar clustermanagers de integrale verantwoordelijkheid dragen voor hun locatie(s).

De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door het managementteam bestaande uit het hoofd PO&O, de controller, twee clustermanagers en de eerste geneeskundige. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

Raad van Bestuur:

Mw. drs. A.A. Boekelman

De Raad van Bestuur kunt u bereiken via secretariaatRVB@volckaert.nl

Raad van Toezicht:

Dhr. prof. dr. C.T.B. Ahaus (voorzitter)
Mw. D.M. Heeroma (vice-voorzitter)
Mw. drs. M.P.E. Janssen
Dhr. P.C.J. de Rooij RA

De Raad van Toezicht is te bereiken via e-mail: rvt@volckaert.nl

Meedenken en meebeslissen

Voorwaarde om cliënten en medewerkers daadwerkelijk eigenaar van hun leven en werk te laten zijn, is dat zij kunnen meepraten en invloed hebben op de besluiten die in Volckaert worden genomen. De komende twee jaren is het managementoverleg uitgebreid met twee cliënten en twee medewerkers uit de directe zorgverlening. Zij worden de ‘kwartiermakers’ van Volckaert. Deze kwartiermakers worden ondersteund en geadviseerd door een groep ‘gidsen’ die hen van de juiste informatie voorzien. 

© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy