Samenwerking RVS

Zorgorganisaties zien elkaar al lang niet meer als concurrent maar voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de hulpvragen van het toenemend aantal ouderen. De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring, drie zorgorganisaties in Noord-Brabant – die al een goede vorm van samenwerking kennen - spreken daarom de ambitie uit om in de toekomst nog intensiever te willen samenwerken. Zij onderzoeken de mogelijkheden tot een fusie.

Alle informatie over de verdergaande samenwerking is te vinden op de website www.rvssamenopweg.nl

 

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy