Verwijzers

Heeft u als huisarts, transferverpleegkundige of specialist vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het Cliënten Service Bureau.

 

Hospice de Volckaert

Wilt u iemand doorverwijzen naar het hospice? Dan kunt u direct contact opnemen met Hospice de Volckaert via 0162-372500.

Eén loket voor GRZ

Volckaert is met zorgorganisaties Riethorst Stromenland en Schakelring verbonden via Behandelcentrum Brabant en werken op veel gebieden samen. Sinds kort ook op gebied van geriatrische revalidatiezorg, met als doel om om de kwaliteit van deze zorg in de regio te verbeteren. Eén loket voor GRZ is een belangrijk voor een vlotte en klantvriendelijke doorstroom van revalidatiecliënten van ziekenhuis naar een zorglocatie. Het loket is bereikbaar via 06-39337696.
 

AanmeldPortaal West-Brabant

Het AanmeldPortaal is een samenwerking tussen zes zorgorganisaties in West-Brabant. Huisartsen(posten), spoedeisende hulpartsen en andere verwijzers kunnen hier telefonisch, 24 uur per dag (dus ook buiten kantooruren en tijdens weekenden en feestdagen), cliënten aanmelden bij dit zorgloket. Het doel van het AanmeldPortaal is om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekhuis worden opgenomen en direct de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen.

Samen met een medewerker van het AanmeldPortaal kan de arts bepalen of de betreffende cliënt zorg aan huis nodig heeft, of (tijdelijk) opgenomen dient te worden in de regio. De medeweker van het AanmeldPortaal heeft inzage op welke locaties er bedden beschikbaar zijn en regelt indien nodig direct de opname.

Het aanmeldportaal is telefonisch te bereiken via 0854 84 25 15 of per mail via info@hetaanmeldportaal.nl Of kijk op www.hetaanmeldportaal.nl


Zorgbed Midden-Brabant app

In Midden-Brabant biedt de app ZorgbedMB een overzicht van beschikbare eerstelijns bedden in de regio aan huisartsen(posten), spoedeisende hulpartsen en andere verwijzers. Dit is een initiatief van Zorgnetwerk Midden-Brabant waarin alle zeven zorgorganisaties die eerstelijnsverblijf aanbieden in Midden-Brabant participeren. Door de triage vragen die in de app worden gesteld is het een handig hulpmiddel om te bepalen welke zorgvorm het beste aansluit op de zorgvraag van de cliënt en een actueel overzicht van de op dat moment beschikbare eerstelijns bedden in Midden-Brabant. U kunt dan met de betreffende organisatie contact opnemen.


De app is te bereiken via: https://webapp.zorgbedmb.nl/  

Voor contact met Volckaert over beschikbare eerstelijnsbedden belt u tijdens kantooruren naar het medisch secretariaat via 0162 – 37 53 71 en tijdens avond-, nacht- en weekenduren naar 040 – 74 40 50 4. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

 

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy