Werken en leren

Werken en leren bij Volckaert

Volckaert richt zich op ouderenzorg en heeft drie locaties in Oosterhout en een grote locatie plus een hospice in Dongen. Iedere locatie heeft een eigen karakter. Volgens de visie van Volckaert zijn de cliënten zelf eigenaar van hun zorgleefplan en zijn alle teams eind 2017 zelforganiserend. Vanwege deze visie is Volckaert door het ministerie van VWS aangewezen als één van de koplopers in de ouderenzorg. Daar zijn we trots op!

Werken bij Volckaert betekent werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Volckaert heeft diverse opleidingsmogelijkheden om je verder te kunnen ontwikkelen zoals vakinhoudelijke opleidingen, maar ook ondersteuning bij persoonlijke groei en loopbaaninvulling.

Onze kernwaarden zijn:

  • Eigen verantwoordelijkheid: je krijgt de ruimte om zelf beslissingen te nemen. Hierbij staat het stimuleren van de cliënt centraal.
  • Pro-activiteit: Hiermee wordt het anticiperen op verwachte ontwikkelingen en veranderingen bedoeld en het aanpassen aan de individuele wensen en behoeften van de cliënt.
  • Professionaliteit: Professioneel handelen is de basishouding voor medewerkers, waarbij de cliëntvraag en reflectie op eigen handelen centraal staan. 
  • Transparantie.
© Copyright 2020 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy