Specialistische zorg

Als het duidelijk is dat u een gerichte vorm van zorg nodig heeft, dan wordt die geboden in een omgeving die daar volledig op afgestemd is. Met specialisten die u als beste van dienst kunnen zijn met hun kennis en ervaringen. 

Niet aangeboren hersenaandoening (NAH)

Een hersenaandoening kan er voor zorgen dat uw gedrag door uw omgeving niet begrepen wordt. Bijvoorbeeld na een hersenbloeding of door ziekten als Parkinson of MS. Een afgestemde woonomgeving en specialistische zorg kan dan nodig zijn en helpt u vat te houden op uw eigen leven. Krijgt u te maken met een zogenaamde ‘NAH’, dan is een begripvolle en veilige omgeving waarin uw behoeften centraal staan van groot belang. Op afdeling Kamillehof van locatie Dongepark in Dongen helpt een team deskundige medewerkers u met deze speciale vorm van zorg.

Gerontopsychiatrie

Op afdeling Kamillehof kunt u ook terecht als u problemen heeft met chronische psychiatrische klachten op het gebied van angst, stemmingen en persoonlijkheid. Ons doel is om u een fijne woonomgeving te bieden. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw belevingswereld en u te ondersteunen u in uw dagelijkse bezigheden. 

Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen is aangetast. Dit wordt veroorzaakt door een ernstig gebrek aan vitamine B1. Korsakov treedt voornamelijk op bij overmatig alcoholgebruik, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Op afdeling Kamillehof kunnen cliënten terecht met (het vermoeden op) het syndroom van Korsakov. 

Gespecialiseerde medewerkers bieden de cliënten op deze afdeling structuur. De afdeling is voor het grootste deel (80%) een open afdeling. Bij een klein aantal cliënten (20%) kan vooraf worden ingeschat dat zij risico lopen als zij zich vrij bewegen door het huis. In dat geval wordt in overleg met mantelzorger/familie, arts/ behandelaren en het zorgteam de cliënt van een armband voorzien waardoor ze de afdeling niet kunnen verlaten.

Afdeling voor observatie en stellen van diagnoses

Er is iets met u aan de hand, maar het is nog niet duidelijk waar dat ‘niet-pluis gevoel’ vandaan komt. Dan biedt onze observatie- en diagnoseafdeling Schapendries in locatie Buurstede uitkomst. Er wordt door middel van observaties, gesprekken, testen en onderzoeken bekeken met welke problemen u kampt. Zodra die er een diagnose is, gaan we samen met u op zoek naar een zo goed mogelijke oplossing.

© Copyright 2018 Volckaert - Concept, design & code by 100.nl | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy